Kouvola kasvattaa hyvää

Suurella kiitollisuudella ajattelen, että Kouvolassa on ollut hyvä kasvaa ja elää, vaikka matkan varrella on tapahtunut ikäviäkin asioita. Hyvät asiat ovat olleet niin suuria, että olen muuttanut tänne takaisin ja perustanut perheen. 

Seurakunta ja seurakuntayhtymä ovat olleet vahvasti kaikissa elämänvaiheissani mukana: taustayhteisönä, tukena, kerhojen ja monenlaisen toiminnan sekä tapahtumien muodossa. Kouvolan seudulla ovat olleet lähellä lukuisat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut – itsekin olen syntynyt anjalalaisena Keltakankaan aluesairaalassa. 

Vuonna 2023 Kouvolassa syntyi 424 lasta. Lapset ja perheet ovat Kouvolalle voimavaratekijä, kun perheiden aikuiset toimivat yrittäjinä tai työskentelevät Kouvolassa ja toimivat vapaaehtoisina seurakunnissa, yhdistyksissä ja järjestöissä. Kouvola tarjoaa varhaiskasvatusta, perusopetusta, toisen asteen ja korkeakoulutason opintoja sekä lukuisia vapaa-ajan harrastuksia, joista vastaavat niitä ammatikseen opettavat tai ohjaavat työikäiset ja vapaaehtoisina harrastuksia ohjaavat nuoret, aikuiset tai eläkeläiset. 

Kouvolasta käsin onnistuu työelämässä pendelöiminen hyvien liikenneyhteyksien vuoksi, eikä ydinkeskustassa asuminen ole välttämätöntä. Valitettavasti Valtatie 15 on yhä ala-arvoinen ympärivuorokautiseen liikennemäärään ja tiellä liikkuvien ajoneuvojen ominaisuuksiin nähden. 

Yhä useampi muuttaa pois Kouvolasta kasvukeskuksiin, osa heti peruskoulun päättymisen jälkeen, toiset muutamaa vuotta myöhemmin. Työelämä ja ihmissuhteet voivat viedä entiset kouvolalaiset ympäri maailmaa. 

Usko hyvään on ollut monesti koetuksella Kouvolan seudun kipeissä rakennemuutoksissa. Toivon näen siinä, että Kouvola haluaa konkreettisesti pitää hyvää huolta pääomastaan arvokkaimmasta – lapsista ja nuorista. Kouvolassa kehitetään jatkuvasti varhaiskasvatusta, joustavaa esi- ja alkuopetusta sekä uudistetaan kouluverkon rakenteita monitoimisiksi matalan kynnyksen verkostoyhteistyöllä hyvinvointialueen, yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 

Yhdessä olemme enemmän, siitä on tuoreena esimerkkinä Kouvolan seudun Kristillisen koulun hanke. Kun Kouvola pitää lapsista ja nuorista hyvää huolta, nämä saattavat palata Kouvolaan takaisin aikuistuttuaan, kenties oman perheensä kanssa.

Maria Hyppänen
Valkealan seurakuntaneuvoston ja Polku-vastuuryhmän jäsen 
Kouvolan seurakuntayhtymän viestinnän vastuuryhmän jäsen