Risteys Ekstra -liitteen lukijakysely

Rekisterinpitäjä

Kouvolan seurakuntayhtymä Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Yhteyshenkilö

Vs viestintäpäällikkö Ulla-Maija Hiltunen PL 41, 45701 Kuusankoski 0400 582 078 ulla-maija.hiltunen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Lahti Kouvolan It-aluekeskus puh. 040 827 7783, jyrki.lahti@evl.fi

Rekisterin nimi

Risteys Ekstran lukijakyselyn arvonta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteystietojen keräys kyselyn palkinnon arvonnan suorittamista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat pakolliset tiedot: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan lukijakyselyn vastausten kautta.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Rekisteristä ei ole manuaalisia aineistoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan, kun kyselynvastaajien kesken arvottu palkinto on arvottu ja lunastettu.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä puhelimitse, postitse, sähköpostin tai Risteyksen Facebook-sivun kautta tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 56 66700, tietosuoja (a) om.fi www.tietosuoja.fi