Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Hallinto

Hallintopalvelujen toimiston vastuualueina ovat seurakuntayhtymän yleishallinto, yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousten valmistelu ja niiden päätösten toimeenpanosta huolehtiminen, hallintoyhteistyö seurakuntaneuvostojen kanssa, yleiset toimistotukipalvelut (puhelinasiat, postitus ja monistus) sekä osallistuminen seurakuntayhtymän osakkuusyhtiöiden ja -yhteisöjen hallintoon.

Henkilöstö

Seurakuntayhtymän henkilöstöpalveluiden vastuualuetta ovat

• henkilöstöhallinto ja -suunnittelu
• palkkalaskenta
• virka- ja työehtosopimusasiat
• henkilöstön tyky- ja virkistystoiminta
• työsuojelu ja työterveyshuolto

 

Sähköpostiosoite

hallinto.kouvola(a)evl.fi

henkilosto.kouvola(a)evl.fi

Käyntiosoite

Maunukselantie 3, Kuusankosken seurakuntakeskus, 3. krs

Postiosoite

PL 41, 45701 KuusankoskiHallintojohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut

Virkavapaalla 31.12.2018 saakka. 1.1.2019 alkaen eläkkeellä.


Talouspäällikkö
Hallinto- ja talouspalvelut Henkilöstöpalvelut


Hallintosihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut

Yhtymän yleishallinto