Vihkimisen edellytykset

Avioliittoon vihkiminen on paitsi kirkon pyhä toimitus, myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia. Kirkollisen vihkimisen suorittaa pappi ja toimitukselle tulee olla kaksi todistajaa.

Jotta häät kirkossa ovat mahdolliset, tulee vihittävien olla rippikoulun käyneitä Suomen ev.lut. kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisia uskontokuntia ovat mm.

  • Suomen ortodoksinen kirkko
  • Katolinen kirkko Suomessa
  • Helluntaiseurakunnat
  • Suomen Adventtikirkko
  • Suomen Vapaakirkko
  • Suomen Babtistikirkko

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen.

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin avioliiton siunaaminen on mahdollista ja sitä edeltää yleensä avioliiton solmiminen maistraatissa.


Onko puolisosi ulkomaalainen?

Mikäli toinen vihittävistä on ulkomaan kansalainen tai kuuluu muuhun kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, kannattaa aluekeskusrekisteriin ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Virallisten papereiden hoitaminen saattaa viedä aikaa.

Suomessa voidaan kirkollisesti vihkiä myös silloin, kun toinen pariskunnasta kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan. Näin myös silloin, jos toinen vihittävistä kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.