Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin edellisen kerran marraskuussa 2018. Valitun yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta 2019-2022.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2019-2022 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät, kevät 2021

Tammikuussa 12.1.2021 klo 17.00 Kouvolan Keskuskirkko

Kesäkuun kokous 10.6.2021 klo 17,00, paikka vielä avoin

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022 seurakunnittain:

Anjalankoski

Jaakkola AlpoRaukko Jussi
Kirkkopelto-Marttila AnitaTuomala Hannu
Lehtomäki ElinaVainio Marja-Leena
Paakala MattiViljakainen Hannele
Rasi Merja 

 

 

 

Elimäki

Hinkkanen Tero          Puonti Matti
Lehtola HelenaSuokas Vesa
Parkko SiljaYlä-Outinen Mia

 

 

 

Kouvola

Aarnio Maija,
alkaen YKV
12.12.2019, 
§ 63           

Larikka Merja
Aikio JenniLeppänen Jouko
Brownie MarjoOjala Anna
Kaarlenpoika MattiOjanen Jutta
Kailio Jarmo

Pelkonen Kari

- YKV 7.9.20, § 7

Kangas JuhoRossi Antero
Kaskiaho KeijoSahamies Arto
Laine KasimirVainio Vesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuusankoski

Forssell Aulis                                  Lindberg Jyrki
Flöjt Marko                                     Littman Hannele
Grönlund ReinoNyberg Timo
Hartikainen Jutta

Nöjd Riku, alkaen YKV
13.6.2019, 
§ 42

Honkimaa JoonasRikala Tuula
Janhunen RitvaVainio Juha

 

 

 

 

 

 

Valkeala

Lehto Erkki                Puuri Ari
Nurmi LiisaPyötsiä Vesa
Oinas AriSmeds Sakari
Pasi KariVarvikko Mika

 

 

 

 

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2021-2022 Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle. Varapuhenjohtajana 2021-2022 toimii Jouko Leppänen Kouvolan seurakunnasta, varajäsenenään Jutta Ojanen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät kevät 2021:

28.1.2021

25.2.2021

25.3.2021

29.4.2021

27.5.2021

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet

Varajäsenet

Anjalankoski

 
Hannele ViljakainenMerja Rasi
Alpo JaakkolaHannu Tuomala
  

Elimäki

 
Mia Ylä-OutinenHelena Lehtola
Tero HinkkanenTero Lehtinen
  

Kouvola

 
Marjo Brownie -alkaen 1212.2019 YKV, § 63Mervi Heinola -alkaen 12.12.2019 YKV, § 63  
Antero RossiKeijo Kaskiaho
  

Kuusankoski

 
Ritva JanhunenLeena Inkilä, alkaen YKV 13.6.2019, § 42
Juha VainioJyrki Lindberg
  

Valkeala

 
Kiia PiepponenKari Pasi
Sakari SmedsLiisa Nurmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat


Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen, 2019-2022, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala