Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin edellisen kerran marraskuussa 2018. Valitun yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta 2019-2022.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2019-2022 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät 2022

3.2.2022 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3,
9.6.2022 klo 17.00 paikka avoin

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022 seurakunnittain:

Anjalankoski

Jaakkola Alpo
Kirkkopelto-Marttila Anita
Lehtomäki Elina
Paakala Matti
Rasi Merja
Raukko Jussi
Tuomala Hannu
Vainio Marja-Leena
Viljakainen Hannele

Elimäki

Heliste Silja
Hinkkanen Tero
Lehtola Helena
Puonti Matti
Suokas Vesa
Ylä-Outinen Mia

Kouvola

Aarnio Maija
Heinola Mervi
Hyökki Seppo
Kaarlenpoika Matti
Kailio Jarmo
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Larikka Merja
Leppänen Jouko
Mattila Minna-Kristiina
Ojala Anna
Ojanen Jutta
Pelkonen Kari
Rossi Antero
Sahamies Arto
Vainio Vesa

Kuusankoski

Forssell Aulis
Grönlund Reino
Inkilä Leena
Hartikainen Jutta
Honkimaa Joonas
Janhunen Ritva
Lindberg Jyrki
Littman Hannele
Nyberg Timo
Nöjd Riku
Rikala Tuula
Vainio Juha

Valkeala

Lehto Erkki
Nurmi Liisa
Oinas Ari
Pasi Kari
Puuri Ari
Pyötsiä Vesa
Smeds Sakari
Varvikko Mika

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2021-2022 Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle. Varapuhenjohtajana 2021-2022 toimii Jouko Leppänen Kouvolan seurakunnasta, varajäsenenään Jutta Ojanen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät kevät 2022:

20.1.2022
31.3.2022
28.4.2022
24.5.2022

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Anjalankoski

Hannele Viljakainen, varajäsen Merja Rasi
Alpo Jaakkola, varajäsen Hannu Tuomala

Elimäki

Mia Ylä-Outinen, varajäsen Helena Lehtola
Tero Hinkkanen, varajäsen Tero Lehtinen

Kouvola

Mervi Heinola, varajäsen Kaarlenpoika Matti
Antero Rossi, varajäsen Keijo Kaskiaho

Kuusankoski

Ritva Janhunen, varajäsen Leena Inkilä
Juha Vainio, varajäsen Jyrki Lindberg

Valkeala

Kiia Piepponen, varajäsen Kari Pasi
Sakari Smeds, varajäsen Liisa Nurmi

Esityslistat ja pöytäkirjat


Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen, 2019-2022, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta. Jokaisessa seurakunnassa on oma seurakuntaneuvosto. Kuusankosken seurakuntaan kuuluvassa Jaalan kappeliseurakunnassa toimii kappelineuvosto.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala