Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin 20.11.2022. Valitun yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta 2023 - 2026.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2023 - 2026 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät 2023

17.1.2023 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3
8.6.2023 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3
 

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2023 - 2026 seurakunnittain:

Anjalankoski

Elimäki

 

Itälä Pirkko Hinkkanen Tero  
Kirkkopelto-Marttila Anita Lehtinen Nuutti  
Lehtomäki Elina Martikainen Kai  
Paakala Matti Nordenswan Elina  
Rasi Merja Vironen Matti  
Rouvari Sinikka Ylä-Outinen Mia  
Suutari Tero    
Tuomala Hannu    
Ukkola Jaana    
     

Kuusankoski

Kouvola

 

Forssell Aulis Aarnio Maija  
Grönlund Reino Kailio Jarmo  
Hartikainen Jutta Kaskiaho Keijo  
Inkilä Leena Kola Heta  
Janhunen Ritva Kukkurainen Jussi  
Lindberg Jyrki Kähärä Hannu  
Lindström Leo Larikka Merja  
Littman Hannele Leppänen Jouko  
Puholainen Anita Lindqvist Katja  
Sulo Kalle Mäki-Patola Heljä  
Tommola Sirkku-Maria Niemelä Esa  
Vainio Juha Ojanen Jutta  
  Puttonen Timo  
  Rossi Antero  
  Sahamies Arto  
  Vainio Vesa  

Valkeala

   

Kaskinen Veli

   
Nurmi Liisa    
Pasi Kari    
Piepponen Kiia    
Puuri Ari    
Pyötsiä Vesa    
Siekkeli Jouni    
Uljas Antti    

 

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2023 - 2024 Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimikaudeksi 2023 - 2024 Jouko Leppänen, Kouvolan seurakunnasta.

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät 2023:

2.2.2023
23.2.2023
30.3.2023
27.4.2023
25.5.2023

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet: 

Anjalankoski

Tero Suutari - Hannu Tuomala
Jaana Ukkola - Merja Rasi

Elimäki

Tero Hinkkanen - Nuutti Lehtinen
Mia Ylä-Outinen - Elina Nordenswan

Kouvola

Antero Rossi - Keijo Kaskiaho
Heljä Mäki-Patola - Maija Aarnio

Kuusankoski

Jutta Hartikainen - Sirkku-Maria Tommola
Juha Vainio - Jyrki Lindberg

Valkeala

Ari Puuri - Liisa Nurmi
Kiia Piepponen - Veli Kaskinen

 

Esityslistat ja pöytäkirjat


Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee 17.1.2023 toimikaudekseen, 2023 - 2026, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta. Jokaisessa seurakunnassa on oma seurakuntaneuvosto. Kuusankosken seurakuntaan kuuluvassa Jaalan kappeliseurakunnassa toimii kappelineuvosto.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala