Päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Näin päätöksiä tehdään toimielimissä

Kouvolan seurakuntayhtymässä on yhteistä päätöksentekoa ja johtamista varten yhteiset hallintoelimet, jotka ovat

  • yhteinen kirkkovaltuusto
  • yhteinen kirkkoneuvosto
  • kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta
  • henkilöstöpalvelun johtokunta
  • It-aluekeskuksen johtokunta

Kouvolan seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. 

  • Seurakunnissa ylin päättävä toimielin on seurakuntaneuvosto. 

Seurakuntaneuvostot päättävät seurakuntien toimintamäärärahojen käytöstä, oman seurakunnan toiminnan painopisteistä ja valitsee seurakunnan työntekijät.

Päätöksenteko hallintoelimissä tapahtuu enemmistöperiaatteella. Se kanta, jonka puolesta enimmät äänet on annettu, tulee asiassa päätökseksi. Yhteisen kirkkovaltuuston tulee tehdä määräenemmistöllä päätökset muun muassa uuden viran perustamista ja kiinteistön myymistä koskevassa asiassa.

Tutustu Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien päätöksiin Ilmoitustaulu-sivulla.

Kouvolan seurakuntayhtymän strategia kuvitettuna.