Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin edellisen kerran marraskuussa 2018. Valitun yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta 2019-2022.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2019-2022 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät 2022

3.2.2022 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3
9.6.2022 klo 17.00 Kuusankosken seurakuntakeskuksen Sali, Maunukselantie 3
8.12.2022 klo 17.00 paikka avoin

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022 seurakunnittain:

Anjalankoski

Elimäki

 

Jaakkola Alpo Heliste Silja  
Kirkkopelto-Marttila Anita Hinkkanen Tero  
Korri Ritva Lehtola Helena  
Lehtomäki Elina Puonti Matti  
Paakala Matti Suokas Vesa  
Rasi Merja Ylä-Outinen Mia  
Tuomala Hannu    
Vainio Marja-Leena    
Viljakainen Hannele    
     

Kuusankoski

Kouvola

 

Forssell Aulis Aarnio Maija  
Grönlund Reino Heinola Mervi  
Inkilä Leena Hyökki Seppo  
Hartikainen Jutta Kaarlenpoika Matti  
Honkimaa Joonas Kailio Jarmo  
Janhunen Ritva Kangas Juho  
Lindberg Jyrki Kaskiaho Keijo  
Littman Hannele Larikka Merja  
Nyberg Timo Leppänen Jouko  
Nöjd Riku Mattila Minna-Kristiina  
Rikala Tuula Ojanen Jutta  
Vainio Juha Pelkonen Kari  
  Rossi Antero  
  Sahamies Arto  
  Vainio Vesa  
     

Valkeala

   

Lehto Erkki

   
Nurmi Liisa    
Oinas Ari    
Pasi Kari    
Puuri Ari    
Pyötsiä Vesa    
Smeds Sakari    
Varvikko Mika    

 

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2021-2022 Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle. Varapuheenjohtajana 2021-2022 toimii Jouko Leppänen Kouvolan seurakunnasta, varajäsenenään Jutta Ojanen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syksy 2022:

29.9.2022
27.10.2022
24.11.2022
 

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Anjalankoski

Hannele Viljakainen, varajäsen Merja Rasi
Alpo Jaakkola, varajäsen Hannu Tuomala

Elimäki

Mia Ylä-Outinen, varajäsen Helena Lehtola
Tero Hinkkanen, varajäsen Tero Lehtinen

Kouvola

Mervi Heinola, varajäsen Kaarlenpoika Matti
Antero Rossi, varajäsen Keijo Kaskiaho

Kuusankoski

Ritva Janhunen, varajäsen Leena Inkilä
Juha Vainio, varajäsen Jyrki Lindberg

Valkeala

Kiia Piepponen, varajäsen Kari Pasi
Sakari Smeds, varajäsen Liisa Nurmi

Esityslistat ja pöytäkirjat


Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen, 2019-2022, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta. Jokaisessa seurakunnassa on oma seurakuntaneuvosto. Kuusankosken seurakuntaan kuuluvassa Jaalan kappeliseurakunnassa toimii kappelineuvosto.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala

Seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Marraskuussa valitaan 367 seurakuntaan yhteensä lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä. 

Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen.

Mistä kaikesta seurakuntien luottamushenkilöt päättävät? Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Äänestä sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Tutustu vaalien teemoihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Seurakuntavaalien teema on uskottu, toivottu, rakastettu.
Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022.