Hallinto ja päätöksenteko Kouvolan seurakuntayhtymässä

Yhteinen kirkkovaltuusto

Kouvolan seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit järjestettiin edellisen kerran marraskuussa 2018. Valitun yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi on neljä vuotta 2019-2022.

Paikat valtuustossa jakautuvat kaudella 2019-2022 niin, että Anjalankosken seurakunnalla on 9, Elimäen seurakunnalla 6, Kouvolan seurakunnalla 16, Kuusankosken seurakunnalla 12 ja Valkealan seurakunnalla 8 paikkaa.

Kirkkovaltuusto muun muassa vahvistaa seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen sekä hyväksyy yhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman. Valtuuston päätösvaltaan kuuluu myös kiinteän omaisuuden ostaminen ja myyminen sekä suuremmat rakennushankkeet.

Yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyn pohjana on aina yhteisen kirkkoneuvoston ehdotus.
Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian käsittelyn osalta toisin päätä.

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät 2021

Joulukuun kokous 9.12.2021 klo 18.00 Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80

Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019-2022 seurakunnittain:

Anjalankoski

Jaakkola Alpo Raukko Jussi
Kirkkopelto-Marttila Anita Tuomala Hannu
Lehtomäki Elina Vainio Marja-Leena
Paakala Matti Viljakainen Hannele
Rasi Merja  

 

 

 

Elimäki

Hinkkanen Tero           Puonti Matti
Lehtola Helena Suokas Vesa
Parkko Silja Ylä-Outinen Mia

 

 

 

Kouvola

Aarnio Maija,
alkaen YKV
12.12.2019, 
§ 63           

Larikka Merja
Aikio Jenni Leppänen Jouko
Brownie Marjo Ojala Anna
Kaarlenpoika Matti Ojanen Jutta
Kailio Jarmo

Pelkonen Kari

- YKV 7.9.20, § 7

Kangas Juho Rossi Antero
Kaskiaho Keijo Sahamies Arto
Laine Kasimir Vainio Vesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuusankoski

Forssell Aulis                                   Lindberg Jyrki
Flöjt Marko                                      Littman Hannele
Grönlund Reino Nyberg Timo
Hartikainen Jutta

Nöjd Riku, alkaen YKV
13.6.2019, 
§ 42

Honkimaa Joonas Rikala Tuula
Janhunen Ritva Vainio Juha

 

 

 

 

 

 

Valkeala

Lehto Erkki                 Puuri Ari
Nurmi Liisa Pyötsiä Vesa
Oinas Ari Smeds Sakari
Pasi Kari Varvikko Mika

 

 

 

 

 Esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan, joka on kaudella 2021-2022 Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle. Varapuhenjohtajana 2021-2022 toimii Jouko Leppänen Kouvolan seurakunnasta, varajäsenenään Jutta Ojanen.

Yhteinen kirkkoneuvosto on seurakunnan toimeenpaneva hallintoelin, joka johtaa seurakuntayhtymän toimintaa ja hoitaa hallintoa, taloutta ja omaisuutta. Neuvosto valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja huolehtii sitten kirkkovaltuuston päätösten toteutumisesta.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät syksy 2021:

19.8.2021

23.9.2021

21.10.2021

25.11.2021

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet

Varajäsenet

Anjalankoski

 
Hannele Viljakainen Merja Rasi
Alpo Jaakkola Hannu Tuomala
   

Elimäki

 
Mia Ylä-Outinen Helena Lehtola
Tero Hinkkanen Tero Lehtinen
   

Kouvola

 
Marjo Brownie -alkaen 1212.2019 YKV, § 63 Mervi Heinola -alkaen 12.12.2019 YKV, § 63  
Antero Rossi Keijo Kaskiaho
   

Kuusankoski

 
Ritva Janhunen Leena Inkilä, alkaen YKV 13.6.2019, § 42
Juha Vainio Jyrki Lindberg
   

Valkeala

 
Kiia Piepponen Kari Pasi
Sakari Smeds Liisa Nurmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat


Johtokunnat

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen, 2019-2022, henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen johtokunnat henkilökohtaisilla varajäsenillä. Johtokunnissa puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston johtokunnan jäsenistä nimeämä luottamushenkilö. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee johtokuntiin yhteisen kirkkoneuvoston edustajan.

Seurakuntaneuvostot

Tiedot seurakuntaneuvostoista löydät kunkin seurakunnan omilta sivuilta.

►Anjalankoski

►Elimäki

►Jaalan kappeliseurakunta

►Kouvola

►Kuusankoski

►Valkeala