Hautaus- ja puistopalvelut

Hautaus- ja puistopalveluiden tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita sekä huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa.

Hautaus- ja puistopalvelut vastaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Hautaustoimen ohjesääntö

Hautapaikka ja vainajan tuhkan hautaaminen

Kouvolan seurakuntayhtymän hautaus- ja puistopalvelut sulkee Kouvolassa Savonkatu 40:ssa sijaitsevan asiakaspalvelupisteen keskiviikosta 18.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi. Hautaustoimen pitää pystyä takaamaan hautaaminen myös kriisitilanteissa.

Hautauslaskutukseen, uurnahautausvarauksiin, hautapaikkoihin ja haudan hoitoihin liittyvissä asioissa palvelemme puhelimitse ma-pe 12-15, ja osoitteessa hautauspalvelut.kouvola@evl.fiTorstaina 2.4.2020 toimistomme palvelee poikkeuksellisesti klo 12.30-15.00.

 

Hautauslaskutus, uurnahautausvaraukset, hautapaikat                                  

Toimistosihteeri Maarit Kannelniemi                           040 712 4535

maarit.kannelniemi@evl.fi

Haudanhoitotarjoukset, haudan hallinta-asiat

Toimistosihteeri Reija Jaskanen                                    040 712 4556

reija.jaskanen@evl.fi

Hautaustoimen päällikkö

Teija Marjamäki                                                            040 512 5329

teija.marjamaki@evl.fi     

Siunausvaraus

Hautaan siunaaminen varataan toimitusvaraukset-yksiköstä, katso yhteystiedot

Uurnan hautausvaraus

Uurnan hautaamisen varaukset tehdään hautaus- ja puistopalveluiden toimistosta, p. 040 712 4535, hautauspalvelut.kouvola@evl.fi

Hautainhoitoasiat

Haudanhoitotarjouksiin liittyvissä asioissa palvelee hautaus- ja puistopalveluiden toimisto p, 040 712 4556, hautauspalvelut.kouvola@evl.fi.

Anjalankoski                    Työnjohtaja Milma Kohomäki 

p. 040 714 0571

Elimäki                              Seurakuntapuutarhuri Raila Rantala

p. 040 565 0895

Kouvola                             Seurakuntapuutarhuri Antti Kurki 

p. 040 527 4008

Kuusankoski ja Jaala      Ylipuutarhuri Janne Saarinen

p. 040 055 4895

Valkeala                             Työnjohtaja Tuula Kattelus-Mattsson 

p. 040 714 0574

 

 

Haudanhoitotilaukset ja hauta-asioiden tiedustelut voi tehdä tämän lomakkeen kautta.

Lisätietoa haudanhoitopalveluista saat täältä.

 

Hinnastot

Hautapaikkahinnasto

Hautauspalveluhinnasto

Hautainhoitohinnasto


Toimistosihteeri
Hautauspalvelut

Haudanhoito, Hautojen hallinta-asiat


Työnjohtaja, Valkealan alue
Valkealan seurakunta
Hautauspalvelut
Työnjohtaja, Anjalankosken alue
Anjalankosken seurakunta
Hautauspalvelut
Seurakuntapuutarhuri
Kouvolan seurakunta Valkealan seurakunta
Hautauspalvelut

Hautaustoimen päällikkö
Anjalankosken seurakunta Elimäen seurakunta Kouvolan seurakunta Kuusankosken seurakunta Jaalan kappeliseurakunta Valkealan seurakunta
Hautauspalvelut

Seurakuntapuutarhuri
Elimäen seurakunta
Hautauspalvelut

Ylipuutarhuri
Jaalan kappeliseurakunta Kuusankosken seurakunta
Hautauspalvelut