Autuaita ovat rauhantekijät

Kun Jeesus ilmestyy yhtäkkiä opetuslastensa keskelle ylösnousseena Kristuksena, hän tervehtii heitä sanomalla: ”Rauha teille”. Lyhyt ja aika tavallinenkin tervehdys on kuitenkin lyhykäisyydessään väkevä viesti Jumalalta.

Sillä Jumala haluaa rauhaa ihmisille jokaisella mahdollisella tavalla, tahtoo rauhan niin ihmisten sisäiseen levottomuuteen kuin maailman myllerrykseenkin. Jumala valmisti ja toteutti rauhan ihmisten ja itsensä välille Jeesuksen ristin lunastuksen kautta. Hänen seuraajiensa tuntema pelko ja hämmennys ristiinnaulitsemisen jälkeen väistyi Jeesuksen tuoman rauhan ja ilon edessä. Samalla se mahdollisti heille ja meille tulevaisuuden ja toivon näkymät. Sillä pelokas mieli ei pysty katsomaan eteenpäin ja toimimaan samalla tavalla kuin rauhan vapauttama. Tarvitaan viesti Jumalalta itseltään; älkää pelätkö, rauha teille.

Jumala haluaa rauhaa maailmaan myös ihmisten keskelle ja rauhaa tämä maailma kipeästi tarvitsee. Kaikki näkevät, kuinka väkivalta ja sota turmelevat luomakuntaa tälläkin hetkellä, miten viha ja pelko sumentavat järjen ja paaduttavat sydämen. Jokapäiväistä leipää ei riitä kaikille, ihmisten perustarpeet eivät täyty, oikeuksia poljetaan ja vähätellään. Päät kääntyvät liian helposti poispäin, silmät ja korvat suljetaan hädältä ja epätoivolta. Se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Hänen, jonka viesti kuuluu: Rauha teille.

Rauhantekijät saavat Jumalan lapsen nimen. Jumalan perillisenä olemisen, hänen jäljissään kulkemisen ytimessä on rauha. Mutta se ei tule todeksi vain toivomalla ja rukoilemalla, vaan vaatii rinnalleen myös tekoja, aktiivista toimintaa ja epäkohtiin puuttumista. Jeesuksen esimerkkiä seuraten meidän täytyy pitää huolta niistä, jotka sitä tarvitsevat, vahvistaa heikkoja ja sorrettuja ja antaa enemmän niille, joilla on vähemmän. Jeesuksen seuraaminen ei ole pelkkää hyvän tahtomista, vaan se on myös hyvän toteuttamista.
 
Rauhan toivottaminen ei saa jäädä pelkäksi tervehdykseksi. Rauha teille on tehtävä, jonka toteuttamisen aika on nyt.

Helena Lorentz
seurakuntapastori
Anjalankosken seurakunta