Seurakuntalehti Risteys 

Rekisterinpitäjä

Kouvolan seurakuntayhtymä
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Yhteyshenkilö

Päätoimittaja Laura Blom
PL 41, 45701 Kuusankoski
0400 851524
laura.blom@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jyrki Lahti
Kouvolan It-aluekeskus
puh. 040 827 7783, jyrki.lahti@evl.fi

Rekisterin nimi

Tilaajarekisteri / Risteys-lehden osoitteellinen jakelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Risteys-lehden postittaminen osoitteellisena jakeluna. Risteys-lehti jaetaan kaikkiin ilmaisjakelun sallineisiin talouksiin Kouvolan ja Iitin alueella. Jos postiluukussa on kielto Ei mainoksia tai Ei ilmaisjakelua, lehteä ei jaeta. Lehden saa suoraan kotiinsa ilmoittamalla osoitetietonsa lehden toimitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat pakolliset tiedot: Henkilön nimi, lähiosoite ja postitoimipaikka. Vapaaehtoisena tietona voidaan ilmoittaa yrityksen tai organisaation nimi.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan itse ilmoittamat tiedot. Rekisteriin kerättävät tiedot saadaan puhelimen, postin, sähköpostin tai Risteyksen Facebook-sivun kautta, tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä, kun henkilö haluaa ko. tiedot lisättävän Risteys-lehden osoitteelliseen jakeluun.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot lehden painatuksen palveluntuottajalle lehden postittamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattu. Rekisteristä ei ole manuaalisia aineistoja. Myös lehden painatuksen palveluntuottaja säilyttää osoiterekisteriä lehden postitusta varten.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä puhelimitse, postitse, sähköpostin tai Risteyksen Facebook-sivun kautta tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin.