Tietoa Kouvolan seurakunnista ja seurakuntayhtymästä

Kouvolan seurakuntayhtymä, johon kuuluvat Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat sekä Jaalan kappeliseurakunta perustettiin 1.1.2009 kuntaliitoksen myötä. Tuolloin Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala yhdistyivät uudeksi Kouvolan kaupungiksi. Samalla kyseisten kuntien alueella toimivien seurakuntien tuli päättää, jatkavatko ne itsenäisinä seurakuntina seurakuntayhtymässä vai perustetaanko Kouvolaan yksi seurakunta. Jokaisen seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntien erilaisuutta ja paikallisuutta kunnioitetaan parhaiten perustamalla Kouvolan seurakuntayhtymä. Paikallisseurakuntien lausuntojen perusteella Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 13.8.2008 Kouvolan seurakuntayhtymän perustamisesta.

Näkyvin osa toimintaamme ovat itsenäiset paikallisseurakunnat, joita johtavat kirkkoherrat ja neljän vuoden välein vaaleilla valittavat seurakuntaneuvostot. Seurakuntien seurakuntaneuvostot päättävät omaa seurakuntaansa koskevista asioista saamiensa määrärahojen puitteissa.

Kouvolan seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän työalojen kanssa yhdessä Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Lisäksi seurakuntayhtymä huolehtii muista sen perussäännössä säädetyistä tehtävistä.

Kouvolan seurakuntayhtymän perussääntö

Paikallisseurakunnat Kouvolassa

Kouvolan seurakuntayhtymän paikallisseurakunnat ovat Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Lisäksi Jaalan kappeliseurakunta on osa Kuusankosken seurakuntaa.

Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot käyttävät päätösvaltaa seurakuntaa koskevissa asioissa. Seurakuntaneuvosto päättää muun muassa toimintasuunnitelman sisällön, miten talousarviossa seurakunnalle myönnettyjä määrärahoja käytetään sekä miten seurakunnan hallinnassa olevia varoja käytetään.

Kirkkoherran tehtäviin kuuluvista asioista on annettu määräyksiä kirkkolainsäädännössä. Lisäksi seurakuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita kirkkoherran ratkaistavaksi.