Lähetystyö Kouvolan seurakuntayhtymässä

Lähetystyö on Jumalan rakkaudesta kertomista sanoin ja teoin lähellä ja kaukana.

Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn.

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa." (Matt. 28:19-20)

Lähetystyötä tehdään monin eri tavoin. Jokainen meistä on kutsuttu viemään sanoma rakastavasta Jumalasta kaikkeen maailmaan, toiset lähtijöinä ja toiset heidän lähettäjinä.

Tule mukaan yhteiseen lähetystehtävään!

Iloisia lapsia
Lähetys- ja toimistosihteeri
Kouvolan seurakunta

Lähetystyöstä vastaava, toimistotyö

Lähetyssihteeri
Anjalankosken seurakunta
Paperitehtaantie 5
46800 MYLLYKOSKI
Toimisto- ja lähetyssihteeri
Elimäen seurakunta
Seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3
47200 Elimäki
Lähetyssihteeri
Jaalan kappeliseurakunta Kuusankosken seurakunta

Lähetystyö, aikuistyö