Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien virallinen ilmoitustaulu

Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen ja esityslistojen nähtävänä olo

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntien seurakuntaneuvostojen, Jaalan kappelineuvoston esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kotisivuilla kunkin toimielimen kohdalla.

Johtokuntien muutoksenhakukelpoiset päätökset

Henkilöstöpalvelun-, kiinteistö- ja hautauspalvelun sekä It-aluekeskuksen muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävillä vasemmassa listauksessa kunkin johtokunnan kohdalla oikaisuvaatimusohjeineen.

Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja tai päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Johtokuntien tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä työmuotojen toimistoilla.

Hallintoelinten kokouspäivät

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivät

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia. Kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen julkaistaan viikkoa ennen kutakin kokousta.

Yhteinen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Seurakuntaneuvostojen ja Jaalan kappelineuvoston sekä johtokuntien seuraavan kokouksen kokouspäivän löydät vasemman laidan valikosta ko. toimielimen kohdalta.

Viranhaltijapäätösten nähtävänä olo

Hallintojohtajan, hautaustoimen päällikön, kiinteistöpäällikön, henkilöstöpäällikön, tietohallintopäällikön, viestintäpäällikön ja kirkkoherrojen sekä Kouvolan seurakunnan diakoniajohtajan, nuorisotyönjohtajan, seurakuntapastorin ja varhaiskasvatuksen johtajan muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävänä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan sähköisessä päätösarkistossa. Päätökset löydät alasvetovalikosta klikkaamalla viranhaltijan nimikettä Kouvolan seurakunnat -alkuisesta listauksesta.

Valkealan kirkkoherran vaalin kuulutukset

Valkealan kirkkoherran vaali toimitetaan 19. toukokuuta. Vaalin viralliset kuulutukset voit lukea tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Vaaliin ja ehdokkaisiin voit tutustua tarkemmin Valkealan seurakunnan vaalisivullaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Työpaikat

Kouvolan seurakuntayhtymän ja seurakuntien virkojen ja tehtävien hakuilmoitukset:  Avoimet työpaikat - KirkkoRekry

Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (653/2023); 2 luvun 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otetaan julkisella hakumenettelyllä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa.