Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan pöytäkirjat

 

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin yhtymän seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan, joka on kaudella 2023-2026 Antti Uljas Valkealan seurakunnasta. Varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2023-2026 johtokunta valitsi keskuudestaan Reino Grönlundin Jaalan kappeliseurakunnasta.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö-, ravitsemuspalvelu- ja leirikeskuspalveluiden sekä hautaustoimen asioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena seurakuntayhtymän perussäännön ja johtokunnan johtosäännön mukaisesti. 

Seuraava kokous: 10.10.2023

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenet ja varajäset:

Anjalankoski

Pirkko Itälä - Matti Paakala

Elimäki

Kai Martikainen - Elina Nordenswan

Kouvola

Merja Larikka - Elisabet Mäkinen

Esa Niemelä - Jussi Kukkurainen

Kuusankoski ja Jaala

Hannele Littman - Tarja Rantanen

Reino Grönlund - Kalle Sulo

Valkeala

Antti Uljas - Kari Pasi

 

Pöytäkirjat/tulevan kokouksen esityslista 2023

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 31.8.2023 pöytäkirja