Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan pöytäkirjat

 

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin yhtymän seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan, joka on kaudella 2023-2026 Antti Uljas Valkealan seurakunnasta. Varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2023-2026 johtokunta valitsi keskuudestaan Reino Grönlundin Jaalan kappeliseurakunnasta.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta valmistelee ja hoitaa rakennus-, kiinteistö-, ravitsemuspalvelu- ja leirikeskuspalveluiden sekä hautaustoimen asioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena seurakuntayhtymän perussäännön ja johtokunnan johtosäännön mukaisesti. 

Seuraava kokous: 6.8.2024

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan jäsenet ja varajäset:

Anjalankoski

Pirkko Itälä - Matti Paakala

Elimäki

Kai Martikainen - Elina Nordenswan

Kouvola

Merja Larikka - Elisabet Mäkinen

Esa Niemelä - Jussi Kukkurainen

Kuusankoski ja Jaala

Hannele Littman - Tarja Rantanen

Reino Grönlund - Kalle Sulo

Valkeala

Antti Uljas - Kari Pasi

 

Muutoksenhakukelpoiset päätökset

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 31.8.2023 pöytäkirja

10.10.2023 §57 Kouvolan keskuskirkon katon uusiminen ja muut korjaustarpeet

10.10.2023 §58 Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntakeskusten sisäilmaongelmien selvittäminen

16.11.2023 §67 Kouvolan ja Kuusankosken seurakuntakeskusten sisäilmaselvitysten hankinta

16.11.2023 §68 Kiinteistötoimen investointisuunnitelman muutokset 2023

16.11.2023 §69 Hautaustoimen investointien muutokset 2023

30.1.2024 §8 Granlund Manager - kiinteistöjen huolto- ja ylläpitojärjestelmän hankinta

30.1.2024 §9 Keittiö- ja leirikeskuspalveluiden arvonlisäverollinen hinnasto 2024

5.3.2024 § 19 Rakennuttajapalvelut ja valvonta, puitesopimus 2024-2025

5.3.2024 § 20 Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset, puitesopimus 2024-2025

5.3.2024 § 21 Vainajan tuhkan sirottelu seurakuntayhtymän omistamalle maa-alueelle

11.4.2024 § 32 Voikkaan kirkon ilmanvaihtokoneiden uusiminen

11.4.2024 § 33 Urkujen huolto- ja korjaustyöt, puitesopimus 2024-2026

11.4.2024 § 34 Vahinkokorjaukset kiinteistöissä, puitesopimus 2024-2026

11.4.2024 § 35 Turvalaitteet ja asennustyöt, puitesopimus 2024-2026

8.5.2024 § 46 Jaalan kirkon vesikaton uusiminen