Lähetystyö Kouvolan seurakunnassa

"Seurakuntamme aarre on Jumalan sana. Sen julistaminen ja opettaminen kaikille kansoille, myös suomalaisille, on meille sydämen asia."

Kuinka voin osallistua?

Voit osallistua lähetystyöhön monin eri tavoin, omien lahjojesi ja voimavarojesi mukaan. Voit välittää tukesi lähetyspiirien, myyjäisten, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä vastuuryhmän toimintojen kautta. Myös suora rahallinen tuki on mahdollista.

Yhteistyö kirkon lähetysjärjestöjen, seurakunnan omien nimikkolähettien ja – kohteiden kanssa kuuluu myös meidän tehtäviimme. Virren 428 sanoin ”Yksin emme työtä tee, toinen toistaan tarvitsee”.

LÄHETYSTYÖN VASTUURYHMÄ 2023 - 2026

Juhani Huovila, pj.

Merja Rossi, varapj.

Mervi Heinola, jäsen

Aaro Immonen, jäsen

Lassi Sokura, jäsen

Merja Tihula, jäsen

Tiina Venäläinen, jäsen

 

Ystävyysseurakuntatyö

Kouvolalla on kaksi ystävyysseurakuntaa, Tuutari Inkerinmaalla ja Budavár Budapestissa. Ystävyysseurakuntia muistetaan jokaisessa jumalanpalveluksessa esirukouksissa. Ystävyysseurakuntia tuetaan taloudellisesti keräämällä niiden hyväksi kolehteja. Yhteyttä pidetään vierailuin ja sähköpostin välityksellä.

Tuutari

Tuutari sijaitsee Venäjällä Inkerinmaalla, vajaat kaksikymmentä kilometriä Pietarista lounaaseen.

Tuutarin seurakunta on Inkerinmaan vanhimpia luterilaisia seurakuntia. Sen historia alkaa jo 1600-luvulta Ruotsinvallan ajalta. Seurakuntaan kuului tuhansia ihmisiä. Neuvostoaika lopetti seurakunnan toiminnan käytännöllisesti katsoen kokonaan. Kirkko hävitettiin ja papit, joista osa oli suomalaisia, karkotettiin. Vainojen vuoksi inkeriläiset hajaantuivat eri puolille Neuvostoliittoa ja monet menettivät henkensä. Stalinin kuoltua osa entisistä asukkaista palasi takaisin kylään.

Neuvostoliiton hajottua syntyi ajatus perustaa seurakunta uudelleen ja se tehtiinkin jo vuonna 1994, jolloin seurakunnalle myönnettiin lupa toimia. Innostus oli suuri ja jäseniä seurakunnassa oli noin 100.  Nykyisin jäseniä on vain parikymmentä. Jumalanpalvelus pidetään kuitenkin joka sunnuntai. Kirkkoherra Viktor Vorontsov on myös Hatsinan seurakunnan kirkkoherra.

Tuutarin ja muiden Inkerin kirkkojen kuulumisia voi seurata Inkerin kirkon facebook-sivuilla https://www.facebook.com/search/top?q=inkerin%20kirkko

Budavár

Budavárin luterilainen seurakunta toimii Budapestissä Budan puolella. Seurakunnan perustamisvuotena pidetään vuotta 1844, jolloin Buda Várin alueen luterilaiset saattoivat muodostaa oman seurakunnan. Budapestin luterilaisen kirkon historia ulottuu kuitenkin jo uskonpudistuksen aikoihin. Ensimmäisen oman kirkon rakentaminen aloitettiin vuonna 1846 ja se vihittiin käyttöön jo 1847. Kirkko toimi seurakunnan kotina 45 vuotta.

Kirkon piti muuttaa 1890-luvulla, kun Puolustusministeriö tarvitsi edellisen kirkon tontin muihin tarkoituksiin. Seurakunta sai toisen tontin vaihdossa. Uusi kirkko valmistui lokakuussa 1895 Wienin porttiaukiolle. Uudessa rakennuksessa olivat myös koulu ja pastorin asunto. Toisen maailmansodan seurausten vuoksi kirkko ja koulu eivät voineet juhlia 50-vuotisjuhliaan 1945. Budan linnan pommituksissa 31. joulukuuta 1944 kirkko, koulu sekä pastorin asunto vaurioituivat pahoin. Silti ensimmäinen pääsiäisjumalanpalvelus raunioiden keskellä vuonna 1945 osoitti, että seurakunta halusi elää ja palvella. Kirkko korjattiin, mutta se jäi sisätiloiltaan vaatimattomammaksi kuin entinen barokkityylinen rakennus. Korjauksen jälkeen kirkko oli taas seurakunnan käytössä vuonna 1948.

Kirkon kyljessä on pronssinen laatta, jossa muistetaan evankelista pastoria Gábor Sztehloa, joka pelasti toisen maailmansodan aikana vainoilta noin 2000 juutalaislasta. Hänen kunniakseen istutettiin oliivipuu Jerusalemin Vanhurskaiden puistoon vuonna 1984.

Kirkossa pidetään joka sunnuntai ja pyhäpäivä messu klo 11 sekä jumalanpalvelukset klo 9 ja klo 18. Sunnuntaina klo 11 järjestettävien jumalanpalvelusten aikana järjestetään myös lastentuntia ja uskonnonopetusta. Uusien viestintävälineiden käytöstä kertoo se, että sunnuntaiaamun klo 11.00 jumalanpalvelus lähetetään PAX-televisiotallenteena sunnuntai-iltaisin. Saarnat voi lukea seurakunnan verkkosivuilta. Lisäksi seurankunnassa on pyhäkouluja ja uskonnonopetusta. Kirkossa on kaksi kuoroa, Schütz-kuoro ja Budavár-gospelkuoro, joista jälkimmäinen on vieraillut Kouvolassakin.

Seurakunnan nykyinen kirkkoherra on Imre Bence.

Seurakunnan verkkosivut https://budavar.lutheran.hu/

 

Kirkkoherra Viktor Vorontsov toimittaa jumalanpalvelusta Tuutarin kirkossa (kuva: Inkerin kirkko)
Kirkkoherra Viktor Vorontsov toimittaa jumalanpalvelusta Tuutarin kirkossa (kuva: Inkerin kirkko)

Ota yhteyttä

Lähetys- ja toimistosihteeri
Kouvolan seurakunta

Lähetystyöstä vastaava, toimistotyö