Lähetystyö Kouvolan seurakunnassa

Lähetystyö on koko seurakunnan juttu ja rukous sen perusta!

Kouvolassa teemme yhdessä lähetystyötä Kristuksen antamalle lähetyskäskylle Matt. 28: 18–20 uskollisena. Jokainen meistä on kutsuttu lähetystyöhön, välittämään Jumalan rakkautta sanoin ja teoin lähellä ja kaukana, lähtijänä tai lähettäjänä.

Kuinka voin osallistua?

Voit osallistua lähetystyöhön monin eri tavoin, omien lahjojesi ja voimavarojesi mukaan. Voit välittää tukesi lähetyspiirien, myyjäisten, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien sekä vastuuryhmän toimintojen kautta. Myös suora rahallinen tuki on mahdollista.

Yhteistyö ja sen edistäminen kirkon lähetysjärjestöjen, seurakunnan omien nimikkolähettien ja – kohteiden kanssa kuuluu myös meidän tehtäviimme. Virren 428 sanoin ”Yksin emme työtä tee, toinen toistaan tarvitsee”.

Viktoria ja sylissään lapset
Viktoria ja sylissään lapset
Lähetys- ja toimistosihteeri
Kouvolan seurakunta

Lähetystyöstä vastaava, toimistotyö