Oppilaitosyhteistyö — Kohtaamisia, aikaa ja ikuisuutta

www.kouvolanseurakunnat.fi/oppilaitospappi

Oppilaitosyhteistyössä toimii Kouvolan seurakunnan oppilaitospastori Hannu Kähärä, hannu.kahara@evl.fi, p. 040 592 1130.

Linkkejä toimintaan: Nuoret aikuiset | Nuoret

Oppilaitospastori
on sinua varten

Oppilaitospappi on sekä opiskelijoita että henkilökuntaa varten.

Älä jää yksin. Voit olla oppilaitospappiin yhteydessä, jos

 • olet yksinäinen
 • kaipaat juttuseuraa tai kuuntelijaa
 • tarvitset tukea tai apua
 • tahdot minut mukaan kurssille, luennolle tai projektiin
 • olet huolissasi jaksamisestasi opinnoissa, työssä tai elämässä yleensä
 • sinua on kohdannut kriisi tai henkilökohtainen ongelma
 • haluat rukoilla tai kysyä kristinuskosta, seurakunnan toiminnasta tai kirkollisista toimituksista.

Aihe voi olla mitä tahansa pientä tai suurta maan ja taivaan väliltä. Vaikka oppilaitospappi on teologi, keskustelujen ei tarvitse olla lainkaan uskonnollisia.

Ota yhteyttä oppilaitospappiin

Jos haluat jutella kahden kesken, ota yhteyttä hannu.kahara@evl.fi tai p. 040 592 1130, niin sovitaan aika ja paikka.

Apua ja tukea

www.kirkonkeskusteluapua.fi

Kouvolan seurakuntien perheneuvonta

Kirkon perheneuvojien blogi: Rakkauden ammattilaiset

Kouvolan kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystys

Kouvolan Vuoroveto-kriisikeskus

Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin

Läsnä oppilaitoksen arjessa

Kirkon oppilaitosyhteistyössä tuetaan opiskelu- ja työhyvinvointia. Monikulttuurisuuteen ja -uskonnollisuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeinen osa työtä. Kirkon työ on yhteisöllistä. Siinä huomioidaan oppilaitosyhteisön tarpeet. Päämääränä on edistää opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia.

Tavoitteet

 • Edistää ihmisarvoa ja lähimmäisenrakkautta
 • Vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • Pohtii uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiä
 • Edistää ammatillista, tieteellistä ja taiteellista sivistystä

Periaatteet

 • Oppilaitostyöntekijä palvelee kaikkia oppilaitosyhteisön jäseniä
 • Oppilaitostyö rakentuu kirkon ja oppilaitoksen vuoropuheluun ja luottamukseen
 • Oppilaitosten tarpeet ohjaavat kirkon oppilaitostyöntekijän työtä. Keskeistä on ryhmien ja yksilön kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja elämänvaiheissa
 • Osallistuu oppilaitosten arkeen, ymmärtää oppilaitosten toiminta-ajatukset ja arvot sekä yhteiskuntaa palvelevan roolin

 


In English: Campus Chaplain

Campus Chaplain Hannu Kähärä

I am a priest in the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Parish of Kouvola. I will hang around at the KSAO and the XAMK Kouvola campuses for both the students and the staff.

Don’t be left alone. You are warmly welcome to chat with me, if you

 • feel lonely
 • want to talk with someone or need a listener
 • need support or help
 • worry about coping at school or in your life in general
 • are in a crisis or have some personal problem
 • want to pray or ask about the Christian faith or activities in the parish.

We can talk about anything. It doesn’t need to be religious even though I’m a priest.