Oppilaitospappi — Eduko ja XAMK

Opiskelijoille ja henkilökunnalle

Instagram: Oppilaitospappi__Marja

 

Todellista rohkeutta on pyytää apua.

Oppilaitospappi on opiskelijoita ja henkilökuntaa varten

  • Haluatko keskustella?
  • Oletko huolissasi jaksamisestasi opinnoissa, työssä tai elämässä yleensä?
  • Onko sinua on kohdannut kriisi tai menetys?
  • Tahdotko minut puhumaan aiheesta X kurssille, luennolle tai projektiin?
  • Haluatko rukoilla tai kysyä kristinuskosta, seurakunnan toiminnasta tai kirkollisista toimituksista?

Voimme puhua mistä tahansa aiheesta X, minkä haluat nostaa esille.

Läsnä oppilaitoksen arjessa

Kirkon oppilaitosyhteistyössä tuetaan opiskelu- ja työhyvinvointia.

Tavoitteet

  • Edistää ihmisarvoa ja lähimmäisenrakkautta
  • Vahvistaa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
  • Pohtii uskonnollisia ja hengellisiä kysymyksiä
  • Edistää ammatillista, tieteellistä ja taiteellista sivistystä

Oppilaitostyön erityisenä tehtävänä on tukea ja edistää oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta.

Toiseksi tehtävänä on edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilöstön sekä koko oppilaitosyhteisön hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolmantena tehtäväkenttänä on edistää ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuudenympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.