It-aluekeskuksen johtokunta

Kouvolan IT-aluekeskuksen johtokunta valmistelee ja hoitaa tietohallintoasioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena seurakuntayhtymän perussäännön ja IT-aluekeskuksen johtosäännön perusteella.

Kouvolan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee IT-aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kolmen suurimman IT-aluekeskuksen maksajan, jotka ovat Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Kotka-Kymin seurakunta, kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kukin IT-aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Muiden osakasseurakuntien kirkkovaltuustot tai yhteiset kirkkovaltuustot valitsevat, kukin vuorollaan nimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä, IT-aluekeskuksen johtokuntaan toimikaudekseen yhden viranhaltija- tai luottamushenkilöjäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen siten, että näin valitaan yhteensä neljä jäsentä.

Kouvolan seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksen johtokunnan johtosäännön § 2 mukaan johtokunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan  puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaudelle 2023 - 2026 puheenjohtajaksi valittiin Tiina Snicker Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnasta ja varapuheenjohtajaksi Tarja Partanen Haminan seurakunnasta.

 

Johtokunnan seuraava kokous: ma 11.3.2024

It-aluekeskuksen johtokunnan jäsen - varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta

Jari-Pekka Väisänen - Emilia Pulkki

Kouvolan seurakuntayhtymä

Valitsematta - Sirpa Sirén

Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Kari Virtanen - Jarmo Turunen

Mikkelin seurakuntayhtymä

Tiina Snicker - Jenni Paajanen

Taipaleen seurakunta

Juha Vuorela - Lea Karhinen

Haminan seurakunta

Tarja Partanen - Kai Huopainen

Hirvensalmen seurakunta

Raija Airola - Valitsematta

Imatran seurakunta

Ismo Vänskä - Jani Telkkä

Muutoksenhakukelpoiset päätökset

Muutoksenhakukelpoisia päätöksiä ei ole tällä hetkellä.