Henkilöstöpalvelun johtokunta

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee henkilöstöpalvelun johtokuntaan toimikaudekseen seitsemän jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Kustakin yhtymän seurakunnasta valitaan vähintään yksi jäsen ja tälle varajäsen. Yhteinen kirkkovaltuusto määrää varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan, joka on kaudella 2023-2026 Matti Vironen Elimäen seurakunnasta. Varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2023-2026 johtokunta valitsi keskuudestaan Jyrki Lindbergin Kuusankosken seurakunnasta. 

Henkilöstöpalvelun johtokunta valmistelee ja hoitaa henkilöstöasioita yhteisen kirkkoneuvoston alaisena seurakuntayhtymän perussäännön ja johtokunnan johtosäännön mukaisesti. Johtokunnassa käsiteltävät asiat esittelee henkilöstöpäällikkö.

Johtokunnan seuraava kokous: ti 21.5.2024

Henkilöstöpalvelun johtokunnan jäsenet ja varajäsenet:

Anjalankoski

Anita Kirkkopelto-Marttila - Sinikka Rouvari

Elimäki

Matti Vironen - Tero Hinkkanen

Kouvola

Jarmo Kailio - Maija Aarnio

Katja Lindqvist - Merja Larikka

Kuusankoski

Jyrki Lindberg - Leo Lindström

Anita Puholainen - Pirkko Peltola

Valkeala

Jouni Siekkeli - Mikko Rasimus

Muutoksenhakukelpoiset päätökset

Tällä hetkellä ei ole muutoksenhakukelpoisia päätöksiä.