Kouvolan seurakuntayhtymän strategia vuosille 2021-2025

Kouvolan seurakunnat ovat mukana elämänmittaisella matkalla.

Kouvolan seurakuntayhtymälle on laadittu uusi strategia seuraaville viidelle vuodelle. Strategia luo kehyksen kaikelle toiminnalle seurakunnissamme. Seurakuntien tavoitteena on olla mukana Kouvolan kaupungin asukkaiden elämänmittaisella matkalla.

Tavoitteemme

Rohkaisemme elämään kristittyinä.
Kerromme rohkeasti kristillisestä uskosta, autamme ja tuemme, vahvistamme tulevaisuudentoivoa ja lähimmäisen rakkautta. 
Olemme kumppanina elämänmittaisella matkalla.

Arvomme

Pyhän kunnioitus - Usko, toivo ja rakkaus

Rakkaus - Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Rohkeus - Kohtaamme ihmiset ja asiat rohkeasti. Rohkaisemme elämään kristittyinä.

Vastuullisuus - Kannamme vastuuta lähimmäisistä lähellä ja kaukana. Varjelemme osaltamme luomakuntaa. Käytämme varoja vastuullisesti.

Tehtävämme

Kouvolan seurakuntien toiminnan perusta on Jumalan Kristuksessa osoittama rakkaus. Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisemme elämään kristittyinä. Huolehdimme ja autamme lähimmäisiämme.

Miksi?
Koska Jeesus on käskenyt tehdä kaikki kansat Hänen seuraajikseen.

Kuka?
Seurakuntalaiset, kaupunkimme asukkaat, työntekijät, yhteistyöverkostot.

Kenelle?
Ihan kaikille.

Mitä? 
Autamme, kuuntelemme ja tuemme, kohtaamme ja tulemme nähdyiksi ja kuulluiksi. Sanaa ja sakramentteja, hyvää palvelua (tällä viitataan mm. hautauspalveluihin, asiakaspalveluun, toimitusten hoitamiseen yms.).

Miten? 
Olemme ammattitaitoisia ja ymmärrettäviä, elämme ajassa, tartumme asioihin rohkeasti, kehitämme itseämme. Olemme turvallinen yhteisö seurakuntalaisille ja työntekijöille. Kaiken toiminnan lähtökohta on huolenpito kaikkien turvallisuudesta kaikissa olosuhteissa.

Piirroskuvassa keskellä kirkko, ympärillä eri ikäisiä ihmisiä eri tilanteissa mm. kuoro, kaste ja hääpari.
Kouvolan seurakuntayhtymän strategia 2021-2025