Laula ja soi! Matalan kynnyksen kuoro

Tähän projektikuoroon ei ole pääsykoetta - jokainen voi löytää laulun iloa ja kehittyä laulajana turvallisessa ja innostavassa ryhmässä.

Ohjaajana toimii laulunopettaja, kanttori Mari Lehtinen