Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan nuoria väkivaltaisessa maailmassa

Yhteisvastuukeräys käynnistyy 5. helmikuuta. Tämän vuoden keräyksellä kerätään varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä sekä poliisin tilastoista. 

”Nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, nuori ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”, vetoaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo.  

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. 20 prosenttia keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen 20 % keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan. Konkreettisesti keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen K-O-toiminnalla sekä katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Kumpaankin menetelmää voidaan hyödyntää monisyisten konfliktien ratkomiseen. Toiminta on konkreetista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

Tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman Lapset ry:stä painottaa aikuisten vastuuta:  ”Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin”. 

Koulutusta ja tukea kriisialueiden uhreille  

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä. Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:

n. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
n. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
n. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa sunnuntaina 5.2.2023. Yhteisvastuu-piispana 2023 toimii Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo ja keräyksen suojelijana tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kolme aikuista kävelee pois päin kamerasta yllään mustat hupparit, joiden selässä lukee Aseman lapset.
20 % keräystuotosta osoitetaan Aseman Lapset ry:lle, joka toimii koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseksi.

Lahjoita Kouvolan seurakuntien kautta 5.2.2023 alkaen.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa jo nyt seurakuntakohtaisten lahjoitussivujen kautta. Seurakunnan omista keräystuotoista 20 % jää valitsemasi seurakunnan diakonian eli auttamistyön käyttöön. 

Lahjoita Anjalankosken seurakunnan keräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahjoita Elimäen seurakunnan keräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahjoita Jaalan kappeliseurakunnan keräykseen

Lahjoita Kouvolan seurakunnan keräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahjoita Kuusankosken seurakunnan keräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahjoita Valkealan seurakunnan keräykseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahjoita MobilePayn kautta

MobilePay numerot seurakunnittain: 

Anjalankoski: 75723
Elimäki: 10967 
Kouvola: 96735
Kuusankoski ja Jaala: 41976
Valkeala: 82203

Lahjoita tilisiirrolla

Perinteinen pankkilahjoitusmahdollisuus toimii myös edelleen. Voit lahjoittaa käyttämällä allaolevia tilinumeroita. Muista laittaa maksuun oman seurakuntasi viitenumero.

Tilinumerot
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2326 28

Viitenumerot
Anjalankoski: 304010
Elimäki: 304036
Kouvola: 304230
Kuusankoski ja Jaala: 304243
Valkeala: 304641

(Kirkkopalvelut ry:n keräyslupa RA/2020/639 voimassa toistaiseksi.)

Kaksi henkilöä seisoo katsoen kameraan päällää Yhteisvastuukeräyksen keräysliivit sekä käsissään keräyslipas.

Tule mukaan arkienkelien joukkoon

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Yhteisvastuuta on perinteisesti toteuttanut 40 000 vapaaehtoista kerääjää ja talkoolaista ympäri Suomen.

  • Katso vinkit osoitteesta www.yhteisvastuu.fi miten sinä voisit olla arkienkeli ja auttaa hädänalaisia lähimmäisiämme.
  • Lipaskerääjäksi voit ilmoittautua seurakuntien diakoniatyöntekijöille.

Ota yhteyttä:

Diakoni
Kouvolan seurakunta

Päihteet, rikos, Yhteisvastuukeräys

Diakoni
Valkealan seurakunta

Jos tarvitset apua tai tukea tai haluat itse olla auttamassa korona-aikana kauppa-asioissa, ota yhteyttä.

Diakoni
Anjalankosken seurakunta
Valtatie 12
46900 Inkeroinen

Alueet: Anjala, Inkeroinen

Diakoni
Jaalan kappeliseurakunta Kuusankosken seurakunta

Riippuvuudet, mielenterveys, osallisuuden kehittäminen, väkivaltatyö

Diakoni
Elimäen seurakunta

Diakoniatyö, kirkonkylä ja lähialueet, Lähetystyö

Yhteisvastuukeräyksen tulos nousi

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,2 miljoonaan euroon. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Viime vuoden keräyskohteena oli pitkittyneen koronapandemian seurauksista kärsineiden lasten ja nuorten auttaminen teemalla Lahjoita mulle huominen.

Yhteisvastuukeräyksen tarkka tilintarkastamaton tulos oli 2 205 662,58 €. Nousua edelliseen, koronan kurittamaan keräysvuoteen oli lähes 10 prosenttia. Keräyksen suojelija, tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti tulostiedon 23. tammikuuta. Keräyksen tuotto tilitetään edunsaajille huhtikuussa tilintarkastuksen valmistettua. Samaan aikaan julkaistaan seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset tulokset Yhteisvastuun verkkosivuilla.

Keräys toteutettiin jo kolmatta kertaa peräkkäin haastavissa poikkeusolosuhteissa. Vuoden alussa korona-aika asetti vielä rajoituksia varainhankinnalle. Tämän lisäksi pian kampanjan käynnistyttyä Yhteisvastuukeräys antoi monin paikoin tilaa Ukrainan sodan uhrien auttamiselle.

”Olemme kiitollisia niin lahjoittajille kuin keräyksen järjestäneille seurakunnille siitä, että haasteellisista lähtökohdista huolimatta keräystulos ylitti edellisen vuoden tuloksen, kiittää varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast Kirkkopalveluista.

Yli 70-vuotias Yhteisvastuukeräys elää vahvaa kehittämisen aikaa.

”Vuoden 2022 keräys oli ensimmäinen vuosi, jona Yhteisvastuukeräys toteutettiin koko kalenterivuoden keräyksenä. Kehittämistyötä on tehty myös viestinnällisen ilmeen kirkastamisen, www-sivujen uudistuksen valmistelun sekä tilitysprosessien sujuvoittamisen osalta. Nämä uudistukset otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana”, Kilgast jatkaa.

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia jää Suomessa tehtävään avustustyöhön. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille oman alueen nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toisen puoliskon Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään matalan kynnyksen palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tuki kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille, joiden joukossa on pitkittyneestä etäopiskelusta ja eristäytymisestä monin eri tavoin oireilevia nuoria. Maailmanlaajuisten kriisien myötä tuen tarve on kasvanut.

Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja NettiSaapasta kehitetään. Uutena kehitettävässä KouluSaappaassa tavoitteena on lisätä turvallisia aikuisia koulun arkeen lisäkorviksi ja kannustajiksi.

Katastrofialueilla autetaan lapsia ja nuoria takaisin kouluun

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosentilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kriisialueilla tekemää työtä. Varoilla autetaan yhteisöjä ja perheitä katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta kokonaan, kun etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Globaali pandemia vaikeutti jo valmiiksi haastavia olosuhteita ja haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden toimeentulomahdollisuuksia.

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston yhteisvastuuvaroin toteuttamaa apua annetaan katastrofien uhreille riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta.

Lähde: yhteisvastuu.fi