Hautajaiset - siunaus ja muistotilaisuus

Läheisen kuolemalla on monet kasvot. Rakkaus näyttäytyy meissä kipuna, suruna, kaipauksena ja kiitollisuutena. Hautajaisissa muistelemme poislähtenyttä ja taakse jäänyttä elämää. Kiitämme hänen elämästään. Rukoilemme Jumalalta voimia ja lohdutusta surun keskelle. Kristittyinä saatamme läheisemme viimeiselle matkalle jälleennäkemisen toivossa. Jeesus on kanssamme myös surun keskellä.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen.

Siunaus järjestetään kirkossa, kappelissa tai haudalla. Siunaus on kirkollinen toimitus, jossa rukoukset, virret ja Jumalan sana saavat kannatella surun keskellä.

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä yksityistilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa. Muistotilaisuus on vapaamuotoinen.
Seurakuntien tiloissa voi järjestää yksityisiä muistotilaisuuksia. Saat lisätietoa tilojemme henkilömääräkapasiteetista tilavarauksia hoitavalta henkilöstöltämme. Tutustu seurakuntien tiloihin ja vuokrahinnastoon tästä linkistä.

Hautajaisten järjestäminen

Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset -yksiköstä. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii siunaustilaisuuden kulusta. Pappi haluaa kuulla myös poisnukkuneen elämästä ja tukea surun keskellä.

Hautapaikasta ja haudan hoitamisesta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa. Uurnahautauksessa siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta.

Hautaustoimistossa omaiset voivat sopia vainajan kuljetuksesta, ja sieltä voi hankkia arkun tai uurnan. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Siunausvaraukset
Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset-yksiköstä, katso toimitusvaraukset-yksikön yhteystiedot
Ohjeita hautajaisia järjestäville omaisille

Hautapaikka ja uurnanlasku
Hautapaikka-asioista  ja uurnanlaskusta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa, katso hautauspalveluiden yhteystiedot.

Kirkkoon kuulumattoman siunaus

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan omaisten pyynnöstä, ellei kristillinen toimitus ole vastoin vainajan omaa vakaumusta.

Seurakunta tukenasi surussa

Surulla on oma aikansa. Papit ja muut seurakuntien työntekijät voivat tukea, kun suru painaa. Sururyhmissä vaihdetaan kokemuksia toisten surun kokeneiden kanssa.

Enkelipatsas.

Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

Hautaus ja hautapaikka

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Ennen hautajaisia

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan näköisen.

Hautaan siunaaminen

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ystävien ja sukulaisten kesken. Pappia voi pyytää osallistumaan tilaisuuteen.

Muistotilaisuus

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Erityisesti hyvin läheisen ihmisen kuoleman tapahtuessa lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota. 

Lapsi ja kuolema