Hautajaiset - siunaus ja muistotilaisuus

Läheisen kuolemalla on monet kasvot. Rakkaus näyttäytyy meissä kipuna, suruna, kaipauksena ja kiitollisuutena. Hautajaisissa muistelemme poislähtenyttä ja taakse jäänyttä elämää. Kiitämme hänen elämästään. Rukoilemme Jumalalta voimia ja lohdutusta surun keskelle. Kristittyinä saatamme läheisemme viimeiselle matkalle jälleennäkemisen toivossa. Jeesus on kanssamme myös surun keskellä.

Hautajaiset jakautuvat kahteen osaan – siunaukseen ja muistotilaisuuteen.

Siunaus järjestetään kirkossa, kappelissa tai haudalla. Siunaus on kirkollinen toimitus, jossa rukoukset, virret ja Jumalan sana saavat kannatella surun keskellä.

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä yksityistilaisuus, jonka voi pitää seurakunnan tiloissa, kotona tai muussa omaisten hyväksi katsomassa paikassa. Muistotilaisuus on vapaamuotoinen.
Seurakuntien tiloissa voi järjestää yksityisiä muistotilaisuuksia. Saat lisätietoa tilojemme henkilömääräkapasiteetista tilavarauksia hoitavalta henkilöstöltämme. Tutustu seurakuntien tiloihin ja vuokrahinnastoon tästä linkistä.

Hautajaisten järjestäminen

Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset -yksiköstä. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja sopii siunaustilaisuuden kulusta. Pappi haluaa kuulla myös poisnukkuneen elämästä ja tukea surun keskellä.

Hautapaikasta ja haudan hoitamisesta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa.

Vainaja voidaan haudata arkussa tai uurnassa. Uurnahautauksessa siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta.

Hautaustoimistossa omaiset voivat sopia vainajan kuljetuksesta, ja sieltä voi hankkia arkun tai uurnan. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.

Siunausvaraukset
Hautaan siunaaminen varataan Toimitusvaraukset-yksiköstä, katso toimitusvaraukset-yksikön yhteystiedot
Ohjeita hautajaisia järjestäville omaisille

Hautapaikka ja uurnanlasku
Hautapaikka-asioista  ja uurnanlaskusta sovitaan hautauspalveluiden toimistossa, katso hautauspalveluiden yhteystiedot.

Kirkkoon kuulumattoman siunaus

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan omaisten pyynnöstä, ellei kristillinen toimitus ole vastoin vainajan omaa vakaumusta.

Seurakunta tukenasi surussa

Surulla on oma aikansa. Papit ja muut seurakuntien työntekijät voivat tukea, kun suru painaa. Sururyhmissä vaihdetaan kokemuksia toisten surun kokeneiden kanssa.

Enkelipatsas.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa.

Hautaan siunaamisen merkitys

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Tue lapsen surua olemalla läsnä. Salli lapsen surra ja ole avoin. 

Lapsi ja kuolema