Kouvolan seurakuntayhtymän saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee kouvolanseurakunnat.fi-sivustoa ja on laadittu 22.9.2020. Kouvolan seurakuntayhtymä pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).

Arviointimenetelmät

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Kouvolanseurakunnat.fi-sivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 A- ja AA-tasot osittain.

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Korjaamme havaittuja puutteita mahdollisimman pian. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 
 
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: 

1) Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen

Seurakuntalehti Risteys

Seurakuntalehtemme verkkoversio ei ole saavutettava. Sitä ei pysty lukemaan ruudunlukuohjelmalla eikä pelkkää näppäimistöä käyttäen. Tekstien kontrastit taustakuviin nähden ovat paikoittain heikkoja. Sisällön fontti on hyvin pientä eikä tekstin välistyksiä pysty muokkaamaan. (WCAG 1.1.1, 1.4.3)

Puutteelliset otsikkomerkinnät

Sivuillamme on puutteita otsikoiden merkitsemisessä: sivuillamme on useampia pääotsikoita ja joitain otsikkotasoja hypätään yli. Joitain otsikkoja on merkitty vain visuaalisesti ja sivuilla saattaa olla tyhjiä otsikkomerkintöjä vailla sisältöä. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Puuttuvat tekstivastineet

Sivuillamme on jonkin verran kuvia, joilla ei ole tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)

Teksti kuvassa

Joissain tapahtumien ja keräysten ilmoituksissa on tekstiä, jota ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa. (WCAG 1.1.1, 1.4.5) 

Epäselvästi nimetyt linkit

Sivuillamme on joitain kuvalinkkejä ja kuvakortteja, joiden teksti ei kuvaa hyvin linkin kohdetta. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)

Värikontrasti

Tekstin ja taustan välinen kontrasti ei ole kaikissa kohdin saavutettavuusvaatimusten mukainen.  (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Linkkien väri

Linkit ovat sivuillamme yleensä violetteja, mutta joillain sivuilla on myös sinisiä linkkejä. (WCAG 3.2.4)

Liitetiedostolinkit

Liitetiedostoja lataavissa linkeissä ei ole merkintää tiedoston latauksesta. (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 3.2.4)

Taulukot

Sivuillamme on taulukoita, joiden merkinnöissä on puutteita. (WCAG 1.3.1) 

Asiakirjat (PDF, Word, Powerpoint, Excel)

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä täysin saavutettavia. Esimerkiksi PDF-tiedostoista puuttuu otsikoiden, taulukoiden ja listojen merkintöjä ja niiden lukujärjestys ruudunlukuohjelmalla saattaa poiketa visuaalisesta. 
Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja alla olevien yhteystietojen kautta. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Facebook-kehykset

Sivuillamme on Facebook-kehyksiä, joista pelkällä näppäimistöllä edeten on hankalaa päästä ohi. Pyrimme lisäämään näiden yhteyteen hyppylinkkejä. (WCAG 2.1.2)

Sijaintiin perustuvat ohjeet

Sivuillamme on ohjeita, jotka perustuvat käyttöliittymäelementin sijaintiin sivulla. (WCAG 1.3.3)

Videot

Videoissamme ei ole tällä hetkellä kuvailutulkkausta. Osassa videoista on tekstitys, mutta ei kaikissa. Sivustolla olevat videot, jotka on julkaistu 23.9.2020 jälkeen, pyritään tekstittämään kahden viikon kuluessa julkaisusta. Vanhempia videoita ei jälkeenpäin tekstitetä, koska ne eivät kuulu lain piiriin. (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Visuaaliset korostukset

Sivuillamme korostetaan jonkin verran tekstin osia vain visuaalisesti värilaatikoin. Tämä tieto ei välity ruudunlukijalle. Pyrimme korostamaan tärkeää tietoa myös otsikoinnilla, sijoittelulla ja sanallisesti. (WCAG 1.3.1)

Julkaisujärjestelmän saavutettavuuspuutteet

Sivustomme pohjautuu Lukkari-järjestelmään. Siinä on havaittu seuraavia saavutettavuuspuutteita. Näitä puutteita korjataan mahdollisimman pian.

 • Tapahtumat-sivulla on lista tapahtumalinkkejä, joihin ei pääse pelkällä näppäimistöllä tai ruudunlukuohjelmalla. Korjaamme puutteen mahdollisimman pian. WCAG 1.3.1, 2.1.1
 • Hakutulosten järjestystä ei pysty muokkaamaan pelkällä näppäimistöllä. WCAG 2.1.1
 • Henkilöiden yhteystietojen kopiointiin tehty linkki ei toimi ruudunlukuohjelmalla. WCAG 1.1.1
 • Seurakuntien logolinkeiltä puuttuu tekstivastine. WCAG 1.1.1, 2.4.4
 • Kuvakarusellia ei saa pysäytettyä. WCAG 2.2.2
 • Kuvakarusellin ohjauspainikkeet on nimetty vain englanniksi. WCAG 1.1.1
 • Sivurakenteessa useilla sivuilla esiintyvä sivuvalikko on merkitty osaksi pääsisältöä, johon hyppylinkki johtaa. WCAG 1.3.1, 2.4.1
 • Sivuvalikko puuttuu joiltain alasivuilta. WCAG 3.2.3
 • Toistetun sisällön ohitusmahdollisuus ruudunlukijalla on puutteellinen. Hyppylinkin teksti ei näy ja linkki vie sivuvalikkoon. WCAG 1.4.1, 2.4.1
 • Sivuilla on useampi navigaatioalue ilman erittelevää nimeä. WCAG 1.3.1
 • Kotisivun linkki on nimetty eri tavoin ylätunnisteessa ja päävalikossa. WCAG 2.4.4, 3.2.4
 • Päävalikon alatekstit eivät erotu riittävästi taustastaan. WCAG 1.4.3
 • Pienellä näytöllä, kuten matkapuhelimella, päävalikossa on puutteita ruudunlukuohjelmalla: valinnoista ei kerrota, mitä ne ovat, ja avattujen valikkojen sisältöön pääsee vain peruuttamalla taakse päin. WCAG 1.3.1
 • Lomakkeissa, kuten esirukouspyyntö, yhteydenottolomake ja palautelomake, pakollisia kenttiä ei ole merkitty siten, että ne erottuisivat ruudunlukuohjelmalla. Virheilmoituksia ei myöskään ole yhdistetty puutteellisiin lomakekenttiin siten, että ruudunlukuohjelma osaisi kertoa, mistä kentästä on kyse. WCAG 1.4.3, 4.1.2
 • Virkatodistuksen tilaamislomakkeessa on linkki, jonka kontrasti ei erotu riittävästi taustasta. WCAG 1.4.3
 • Kun pelkkää tekstiä suurennetaan 200%, päävalikon loppuosa leikkautuu pois. Olemme korjanneet ongelman uusiin sivupohjiin ja otamme niitä käyttöön mahdollisimman pian vanhoillakin sivuilla. WCAG 1.4.4
 • Tekstivälistysten muuttaminen saattaa peittää hyvin lyhyitä tekstin pätkiä tekstien lainauksissa. WCAG 1.4.12
 • Näppäimistökohdistus katoaa näkyvistä esimerkiksi päävalikossa, kuvakorteissa ja tapahtumalistauksissa. WCAG 2.4.7
 • Otsikoiden merkkauksessa on puutteita. WCAG 1.3.1
 • Upotetun sisällön nimeämisessä on puutteita. WCAG 1.3.1
 • Sivujen selailuun toteutetut nuoli- ja numerolinkit on nimetty ja ohjeistettu heikosti. WCAG 2.4.4, 3.3.2
 • Virheitä teknisessä toteutuksessa. WCAG 4.1.2

Tietoa Kouvolan seurakuntayhtymän sosiaalisen median kanavien saavutettavuudesta

Kouvolan seurakuntayhtymällä ja siihen kuuluvilla seurakunnilla on useita sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, YouTube). Sosiaalisen median kanavillamme on joitain saavutettavuuspuutteita. Useimmissa videoissa, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020, ei ole tekstitystä. YouTube-kanavien kautta lähetetään myös striimauksia ilman tekstitystä. Tallenteeksi jääviä jumalanpalvelusstriimejä ei tekstitetä, ja videon kuvauksessa kerrotaan, että ko. tallenne ei ole saavutettava. Ennen 23.9.2020 tehdyissä postauksissa kuvilla ei pääsääntöisesti ole vaihtoehtoisia tekstejä (alt-tekstit). Jos Instagramin Stories- ja Reels-julkaisuja tai Facebookien Stories-julkaisuja käytetään, ne eivät ole saavutettavia.

2) Kohtuuton rasite

3) Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutettavassa muodossa olevan tiedoston tiedot saat pyytämällä alla olevien yhteystietojen kautta. 
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Kartat

Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Karttojen avulla esitettävä opastava informaatio tarjotaan sivustolla saavutettavassa muodossa tekstinä. Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §) 

Videot

Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Niissä ei ole kuvailutulkkausta ja osasta puuttuu myös tekstitys.
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Arkistoitu verkkosisältö

Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu lain soveltamisalaan.
(Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus/Kirkon viestintä. Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään, voit käyttää samaa palautelomaketta. Linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle uudelle välilehdelle. 
Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Vastaamme palautteeseesi kahden viikon kuluessa.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuusvaatimukset.fi 
saavutettavuus@avi.fi  
Puhelin (vaihde): 0295 016 000
Verkkolomake, linkki avautuu ulkopuoliselle sivustolle uudelle välilehdelle:
Tee ilmoitus valvontaviranomaisen verkkolomakkeella.Linkki avautuu uudessa välilehdessä 

Toimet saavutettavuuden tukemiseksi

Kouvolan seurakuntayhtymä varmistaa saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme. 
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme. 
 • Saavutettavuus on integroitu hankintakäytäntöihimme. 
 • Tarjoamme työntekijöillemme saavutettavuuskoulutusta. 

Yhteensopivuus selainten kanssa

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa: 

 • Edge (Windows), uusin versio
 • Chrome (Windows, Mac), uusin versio 
 • Firefox (Windows, Mac), uusin versio 
 • Safari (Mac), uusin versio 

Tekniikat

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

 • HTML
 • WAI-ARIA 
 • CSS 
 • Javascript 

Päiväys

Tämä saavutettavuusseloste on luotu 22.9.2020.