Yhteinen ilmoituskanava

Kouvolan seurakuntayhtymällä ja sen seurakunnilla on käytössään yhteinen ilmoituskanavaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista.

Kouvolan seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia koskevia ilmoituksia käsittelevät hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö ja hallintosihteeri. Heidän yhteystietonsa löytyvät tältä sivulta. Kanavan kautta ilmoitettu asia otetaan käsittelyyn viikon kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Tee ilmoitus tästä linkistä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia,
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja,
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen,
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
 • liikenneturvallisuus,
 • ympäristönsuojelu,
 • säteily- ja ydinturvallisuus,
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi,
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys,
 • kuluttajansuoja,
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta,
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta,
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta,
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi ja
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Lisätietoa aiheesta:

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (1171/2022)Linkki avautuu uudessa välilehdessä, tuli voimaan 1.1.2023. Lisätietoa asiasta löytyy Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 4/2023Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kouvolan seurakuntayhtymää ja sen seurakuntia koskevia ilmoituksia käsittelevät henkilöt:

Hallintojohtaja
Hallinto- ja talouspalvelut
Maunukselantie 3, III kerros
45700 Kuusankoski
Hallintosihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Maunukselantie 3
45700 Kuusankoski