Uutislistaukseen

Kouvolaan kaksi diakonian ansiomitalia

Kouvolalaiset diakonissat Leena Sahamies ja Ulla Torniainen ovat saaneet kultaiset Pro diaconia -ansiomitalit huomattavan ansiokkaasta työstään.

Kaksi diakonia seisomassa vierekkäin käsissään kukkakimput ja ansiokirjat.

Diakonissat Leena Sahamies ja Ulla Torniainen saivat Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallituksen myöntämät tunnustukset työstään.

Diakonian viran päivänä 1.9. myönnettiin Pro diaconia -ansiomitaleja laajalle joukolle diakonian toimijoita. Kerran vuodessa myönnettävän kultaisen ansiomitalin saivat kaksitoista diakonian toimijaa eri puolilta Suomea. Heistä Leena Sahamies ja Ulla Torniainen työskentelevät Kouvolan seurakunnassa. Sahamiehelle ja Torniaiselle luovutettiin ansiomerkit 3.9. jumalanpalveluksessa Kouvolan Keskuskirkossa.

Pro diaconia -ansiomitaleilla voidaan huomioida seurakuntien, kirkon, kristillisten järjestöjen tai vastaavien toimijoiden työntekijöitä heidän diakonisesta toiminnastaan tai työstä diakoniatyön ja diakoniatyöntekijöiden hyväksi. Mitalin säännöt edellyttävät saajaltaan pitkäaikaista ja aktiivista toimintaa diakonian saralla sekä huomattavaa ansioituneisuutta tehtävässään.

Ansioristi ja kultaisia ansiomitaleja myönnetään vain kerran vuodessa diakonian viran päivänä, hopeisia ja pronssisia ansiomitaleja voidaan myöntää muulloinkin. Tehtyjen esitysten pohjalta mitalit myöntää Diakoniatyöntekijöiden Liiton hallitus. Esityksen ansiomitalin myöntämiseksi voi tehdä esimerkiksi seurakunta, hiippakunta, kirkkohallitus, diakoniajärjestö tai muu vastaava toimija.

Lisätietoja:

11.9.2023 11.49