Uutislistaukseen

Kirkkoherra Arto Helle jatkaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana 2023-2024

Tuomiokapituli nimitti yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajat ja otti vastaan piispan ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä.

DSC_6507 netti.jpg

Piispa Seppo Häkkinen asetti kirkkoherra Arto Helteen virkaan 25.8.2019 Valkealan kirkossa. (Kuva: Ari Luomajoki)

Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle jatkaa Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana 1.1.2023-31.12.2024. Helle on toiminut puheenjohtajana vuoden 2021 alusta lähtien. Nimityksen teki Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli istunnossaan 21. syyskuuta. Tuomiokapituli tekee päätöksen seurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen puheenjohtajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle 1.9.2023 

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen jää eläkkeelle 1.9.2023. Hän ilmoitti asiasta keskiviikkona 21.9.2022 tuomiokapitulin istunnon yhteydessä.
– Ensi keväänä tulee 40 vuotta siitä, kun minut vihittiin papiksi Mikkelin hiippakunnassa. Olen kiitollinen ajasta, jonka olen saanut palvella kirkkoamme eri tehtävissä. Työni seurakuntapappina, kirkkoneuvoksena ja piispana olen kokenut Jumalan johdatuksena. Nyt on aika siirtyä uuteen elämänvaiheeseen, piispa Häkkinen toteaa. 

Seppo Häkkinen on toiminut Mikkelin hiippakunnan piispana vuodesta 2009. Hän on Mikkelin hiippakunnan kymmenes piispa. Ennen piispan viran hoitamista hän työskenteli Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivana kirkkoneuvoksena sekä seurakuntapappina Imatralla ja Heinolassa. Seppo Häkkinen täytti 64 vuotta kesäkuussa 2022.

Piispanvaalin aikataulusta päätetään 11.10.2022

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli päättää piispanvaalin aikataulusta seuraavassa istunnossaan 11.10.2022. Piispanvaalissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Vähintään 30 äänioikeutettua voi muodostaa valitsijayhdistyksen, jolla on oikeus asettaa pappi ehdolle piispan vaalissa.

Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakuntien seurakunnat.

22.9.2022 15.08