Sukututkimus

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään aluekeskusrekisterissä toissijaisena työnä. Lakisääteiset sukuselvitykset ovat ensisijainen velvoitteemme. Koska sukuselvityspalvelussamme on ruuhkaa, emme toistaiseksi pysty tekemään sukututkimuksia. Otathan tämän huomioon tilausta jättäessäsi. Pahoittelemme tilannetta.

Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Sukututkijan tulee toimittaa sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste tai muu vastaava asiakirja. Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä ensisijaisesti kerätä heiltä itseltään. Tällöin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle henkilötietolain 30§:ssä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

 

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

  • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
  • Muuttoaika seurakuntaamme / sieltä pois (jos ei ole syntynyt / kuollut Kouvolan aluekeskusrekisterin seurakunnissa)
  • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne.) Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja -paikka, mahdollinen elossaolo-/kuolintieto, mahdollinen muuttoaika sekä seurakuntatieto. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
  • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- / euromääräinen rajoitus
  • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Sukututkimuksen voit tilata

  • Sähköisellä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeenä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.)
    • sähköpostin liitteenä: virkatodistukset.kouvola(at)evl.fi
    • kirjeitse: Kouvolan seurakuntayhtymä, Aluekeskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola