Hinnasto

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut (1.1.2020 alkaen)

Kirkkolain 16 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kirkkohallitus määrää kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta seurakunnille ja keskusrekistereille perittävän maksun.

  • Virkatodistus (Elää-todistus): Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja (omat perustiedot) koskevasta todistuksesta veloitetaan 9 euroa. 
  • Sukuselvitys: Jos tiedot saadaan jäsentietojärjestelmästä ja/tai tiedot haetaan perhelehdiltä, todistuksen hinta on 9 euroa. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan. Jos tiedot haetaan kirkonkirjoista ja sisältää useampia muuttoja, avioliittotiedon tai lapsitiedon, todistuksen hinta on 30 euroa. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta. 
  • Valtakunnallinen sukuselvitys (KirDi): Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän KirDi-toiminnallisuudella laadittu todistus päähenkilön osalta 45 euroa ja liitetodistus 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma liitetodistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
  • Sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten laadittavasta todistuksesta veloitetaan 45 euroa.  Mikäli todistuksen laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksua 20 euroa jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.
  • Muut todistukset: Kastekirjasta annettavasta otteesta, monikielisestä virkatodistuksesta ja englanninkielisestä vihkitodistuksesta veloitetaan 9 euroa.
  • Kuvatiedostoista veloitettavat maksut: Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuvasta työstä veloitetaan 45 euroa. Mikäli kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.
  • Toimitusmaksu: Todistuksesta peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta 5,50 euroa että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa.

 

Virkatodistusmaksut 1.1.2020 alkaen