Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 6.6.2018

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 6. kesäkuuta seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2017, ja myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2017–31.12.2017. Kouvolan seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätös oli 173 000 euroa ylijäämäinen. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti myös toimintakertomukseen sisältyvän esityksen seurakuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä. Hautainhoitorahaston ylijäämän 50 889,49 euroa valtuusto päätti siirtää hautainhoitorahaston taseen yli-/alijäämätilille. Elimäen seurakunnan ja kiinteistötoimen ylitykset vuodelta 2017 korjataan kuluvan vuoden talousarvion sisällä.

Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2017 toimintatuotot olivat 2 960 000 euroa ja toimintakulut 16 928 000 euroa. Toimintakuluista 17,5 % katettiin toimintatuotoilla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65 %. Toimintakate, eli osa joka jää käyttötalouden nettokuluista katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, oli 13 969 000 euroa.

Vuosikate 2 257 000 euroa kattoi investoinnit (699 000 euroa). Vuosikate oli 1 353 000 euroa talousarviota suurempi. Poistot ja arvonalentumiset olivat yhteensä 2 102 000 euroa. Yhtymän rahavarat kasvoivat tilivuonna 1,58 miljoonaa euroa. Seurakuntayhtymä on tällä hetkellä velaton.

Kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroprosentiksi 1,6

Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti säilyy 1,6 prosentissa. Veroprosentti on ollut sama vuodesta 2012 alkaen. Viime vuonna toteutuneet kirkollisverotuotot olivat 16 miljoonaa euroa, mikä on 390 000 euroa edellisvuotta vähemmän ja 500 000 euroa talousarviota enemmän.

Valtuusto hyväksyi seurakuntayhtymän organisaatiorakenteen muutoksen 1.1.2019

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi hallintotyöryhmän valmisteleman seurakuntayhtymän uuden organisaatiorakenteen, jonka on määrä tulla voimaan 1.1.2019 alkaen. Yhteisen kirkkoneuvoston päivitetty ohjesääntö vaatii vielä vahvistuksen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Yhteisen kirkkoneuvoston asettaman hallintotyöryhmän tehtävänä oli päivittää seurakuntayhtymän viraston johtosääntö, tehdä mahdolliset muutokset yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja tarkastaa viraston organisaatiorakenne vastaamaan tulevien vuosien vaatimuksia.
Eilen hyväksytyssä esityksessä viraston johtosäännön nimi vaihtuu yhteisten tehtävien johtosäännöksi. Yhteisten tehtävien johtosäännössä on määritelty seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Yhtymän yhteisten tehtävien toiminta-ajatuksena on palvella Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntia. Yhtymä toteuttaa seurakuntien puolesta yhteisesti sovittuja tehtäviä, kuten kiinteistöistä huolehtiminen, talousasiat ja henkilöstöpolitiikka. Seurakuntayhtymä luo ja kehittää edellytyksiä seurakuntien perustehtävän hoitamiseksi.

Päivitetyssä organisaatiomallissa hallintojohtaja johtaa hallintopalveluja, talous- ja henkilöstöpalveluja, kiinteistöpalveluja, tietohallintopalveluja, keskusrekisteriä ja viestintää. Keskusrekisterin ja viestinnän johtaminen kuuluvat nykyisessä organisaatiossa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan vastuulle. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla säilyy uudessa mallissa vastuu perheasiain neuvottelukeskuksesta, palvelevasta puhelimesta, sairaalasielunhoidosta ja kehitysvammaistyöstä.

Hallintojohtajan tehtäviä on henkilöstöasioissa ja työsuojelussa siirretty talous- ja henkilöstöpalveluille. Talous- ja henkilöstöpalvelut on yhdistetty ja palveluyksikköä johtaa talouspäällikkö. Työsuojelupäällikön tehtävät siirtyvät talous- ja henkilöstöpalvelujen alaisuuteen henkilöstöpalvelupäällikölle, joka edustaa työnantajaa. Henkilöstösihteerin nimike muuttuu henkilöstöpalvelupäälliköksi ja keskusrekisterin johtavan toimistosihteerin nimike rekisteripäälliköksi.

63 hautaa suojellaan Kuusankoskella

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen suojeltavista haudoista Kuusankosken hautausmailla. Suojeltavia hautoja on yhteensä 63. Suojelu alkaa, kun kirkkovaltuuston päätös saa lainvoiman.

Välikankaalle ja Muhniemeen rakennetaan uurnasukuhautaosastot ja muistolehdot

Välikankaan ja Muhniemen hautausmaiden uurnasukuhautaosastojen ja muistolehtojen suunnitelmat sekä käyttösuunnitelmat hyväksyttiin kirkkovaltuustossa. Uurnasukuhautaosastojen ja muistolehtojen rakentamiselle Anjalankosken seurakunnan alueella sijaitseville Välikankaan ja Muhniemen hautausmaille on varattu määräraha tälle vuodelle. Suunnitelmat tarvitsevat vielä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistuksen.
Uurnahautojen kysyntä on lisääntynyt Kouvolan seurakuntayhtymässä tuhkauksen yleistyessä. Tuhkausprosentti oli vuonna 2017 Kouvolan seurakuntayhtymässä 59 %, ja Anjalankosken seurakunnan alueella 53 %.

Lue lisää: Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat

7.6.2018 15.00