Avoimet työpaikat

Seurakuntien työtä tehdään monenlaisissa ympäristöissä. Joku tekee toimistossa tietokoneen äärellä, toinen kirkon alttarilla, kirkon viheralueilla, diakoniatyössä tai keittiössä. Seurakunnat tarvitsevat palvelukseensa monen alan ammattilaisia.

Kouvolan seurakuntayhtymä muodostuu viidestä seurakunnasta ja yhdestä kappeliseurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien väkiluku on noin 62 800. Yhtymän ympärivuotisen henkilöstön määrä on 230. Tervetuloa mukaan rautaisten osaajien joukkoon!

 

 

Elimäen seurakunnassa on haettavana

kanttorin sijaisuus ajalle 1.10. – 31.12.2019.

Virka edellyttää Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti alempaa korkeakoulututkintoa ja täytetään nyt määräaikaisesti. Myös epäpätevien hakijoiden hakemukset huomioidaan.

Vireässä seurakunnassa on 11 työntekijää. Kanttorin virkoja on kaksi, esimiehenä toimii kirkkoherra. Kanttorien työnjako sovitaan erikseen. Kanttorin tehtäviin kuuluu jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja hartauselämän musiikin sekä kuorojen toiminnan hoitaminen yhdessä toisen kanttorin kanssa.

Sijaisuuteen valittavan on oltava konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Tehtävä kuuluu KirVESTES vaativuusryhmään 503.

Tiedustelut kanttori Ville Perkkiö p. 040 660 2765 ja kirkkoherra Kirsi Hämäläinen p. 040 565 0892.

Hakemukset sähköpostilla 13.9. klo 14 mennessä osoitteeseen kirsi.a.hamalainen@evl.fi

 

Kouvolan seurakunnassa on uudelleen haettavana

NUORISOTYÖNOHJAAJAN virka

Haemme nuorisotyöntiimiin oma-aloitteista, innostunutta ja osaavaa työntekijää. Tiimiin kuuluu nuorisotyön johtaja ja kolme nuorisotyönohjaajaa sekä kolme pappia. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, verkostoitumisen kykyä sekä sitoutuneisuutta.

Tehtävä painottuu rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön, mutta tiiminä toimimme yhdessä ja erikseen myös rippikoulun, varhaisnuorisotyön sekä muun vuosittain yhdessä päätettävillä nuorisotyön osa-alueilla.

Kouvolassa on aktiivisia nuoria mukana seurakunnan toiminnassa. Meillä on hyvä yhteistyö mm. alueen koulujen ja naapuriseurakuntien kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 124 mukainen pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksytty lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista. Virkaan valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Hakemukset virkaan jätetään sähköisesti KirkkoHR -rekrytointijärjestelmän kautta to 3.10.2019 klo 15.00 mennessä osoitteessa https://evl.fi/tietoa-kirkosta/toissa-kirkossa/avoimet-tyopaikat. Haastattelut ovat to 17.10.2019 ja seurakuntaneuvosto päättää valinnasta kokouksessaan ti 5.11.2019. Virkaa aiemmin hakeneet, 10.6.2019 päättyneellä hakuajalla, otetaan huomioon.

Virka täytetään 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja virasta antavat kirkkoherra Keijo Gärdström p. 040 553 6205 ja nuorisotyön johtaja Petri Väljä p. 040 545 6779.