Avoimet työpaikat Kouvolan seurakuntayhtymässä

Seurakuntien työtä tehdään monenlaisissa ympäristöissä. Joku tekee toimistossa tietokoneen äärellä, toinen kirkon alttarilla, kirkon viheralueilla, diakoniatyössä tai keittiössä. Seurakunnat tarvitsevat palvelukseensa monen alan ammattilaisia.

Kouvolan seurakuntayhtymä muodostuu viidestä seurakunnasta ja yhdestä kappeliseurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien väkiluku on noin 57 500. Yhtymän ympärivuotisen henkilöstön määrä on 224. Tervetuloa mukaan rautaisten osaajien joukkoon!

Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvassa Anjalankosken seurakunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva 

Nuorisotyönohjaajan virka

Nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu nuoriso- ja rippikoulutyötä, varhaisnuorisotyötä sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen tiimin tukemista. Seurakunnassa on 3 nuorisotyönohjaajan virkaa.

Etsimme nuorisotyönohjaajaa, jolla on laaja-alainen kiinnostus ja innostus kasvatuksen työalaan. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja verkostoitumisen kykyä. Odotamme oma-aloitteista työotetta. Seurakuntamme on alueiltaan laaja sisältäen maaseutua ja taajamaa.  Virka edellyttää auton käyttömahdollisuutta.                                                                                                                                                                                                                                              
Viran kelpoisuusehtona kirkkohallituksen säädöskokoelman nro 137 mukainen pätevyys kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Virkaan valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on esitettävä hyväksytty työterveyshuollon lääkärinlausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.  

Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukaan. Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää aiemman työkokemuksen perusteella. Kouvolan seurakuntayhtymässä on käytössä myös suorituslisäjärjestelmä.   

Työ alkaa 01.11.2022 tai sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.  

Hakuaika päättyy 30.09.2022 klo 16.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta.  Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 5.10.2022. Haastatteluun pyydettäville ilmoitetaan erikseen. 

Tiedusteluihin vastaavat kasvatuksen kappalainen Johanna Pesonen, johanna.pesonen@evl.fi, p. 040 5130615 sekä kirkkoherra Timo Pokki, timo.pokki@evl.fi, p. 040 6772146.  

 

Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvassa Anjalankosken seurakunnassa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva 

Diakonian virka 

Haemme diakoniatyöntekijää, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot, kykyä itsenäiseen, suunnitelmalliseen, innostavaan ja työalaa kehittävään työskentelyyn sekä viestintä- ja digitaitoja.  

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn, mukavan työyhteisön, hyvät työtilat ja -välineet sekä lounasedun. Tuemme henkilöstön ammatillista kehittymistä tarjoamalla koulutusta suunnitelmallisesti. Seurakunnassa on 3 diakoniatyöntekijän virkaa. 

Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 141 mukainen pätevyys kirkon diakonian virkaan. Valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virka edellyttää auton käyttömahdollisuutta. 

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Aiemman työkokemuksen perusteella maksetaan kokemuslisää Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kouvolan seurakuntayhtymässä on käytössä myös suorituslisäjärjestelmä.  

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksytty työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan.  

Virka täytetään 01.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 30.09. klo 16.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR-järjestelmän kautta.  Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 19.10.2022. Haastatteluun pyydettäville ilmoitetaan erikseen. 
Lisätietoja antavat kirkkoherra Timo Pokki, timo.pokki@evl.fi, p. 040 6772146 sekä diakoni Marjo Ihalainen, marjo.ihalainen@evl.fi, p. 040 7654175 
 

Kuusankosken seurakunnassa on haettavana kolmevuotiseen diakonisen vanhustyön projektiin

määräaikainen DIAKONIAN VIRKA (ajalla 1.2.2023-31.1.2026)

 

Kuusankosken seurakunnassa on innostava työyhteisö ja mahdollisuus päästä mukaan työalat ylittävään, kokeilevaan työkulttuuriin. Meillä on myös pieni, mutta joustava ja avulias diakoniatiimi, joka toimii työn tekemisen tukena. Toimimme myös Jaalan kappeliseurakunnan alueella.

Aloitamme 1.2.2023 diakonisen vanhustyön projektin, jonka tavoitteena on kartoittaa Kuusankosken ja Jaalan alueiden ikäihmisten toiveita ja tarpeita seurakuntaa ja diakoniatyötä kohtaan. Tavoitteena on myös ikääntyneiden yksinäisyyden lievittäminen ja sen syihin vaikuttaminen. Projektin kautta ikäihmiset kohdataan kokonaisvaltaisesti huomioiden etenkin heidän hengelliset, henkiset ja sosiaaliset tarpeensa. Projektiin kuuluu verkostoituminen alueellisten toimijoiden kanssa sekä yleinen diakoniatyö. Työnjaosta sovitaan tiimin kesken.

Haemme diakoniatyöntekijää, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot, kykyä itsenäiseen, suunnitelmalliseen ja kehittävään työotteeseen sekä rohkeus lähteä kokeillen mukaan uuteen toimintamalliin. Eduksi katsotaan diakonian ja kirkon eri it-ohjelmien hallinta sekä kyky viestiä työstä ja projektista.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja merkityksellisen työn, mukavan työyhteisön, hyvät työtilat ja -välineet sekä lounasedun. Tuemme henkilöstön ammatillista kehittymistä tarjoamalla koulutusta suunnitelmallisesti.

Viran kelpoisuusehtona on kirkon säädöskokoelman nro 141 mukainen pätevyys kirkon diakonian virkaan. Valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virka edellyttää auton käyttömahdollisuutta.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Lisäksi aiemman työkokemuksen perusteella voidaan maksaa kokemuslisää Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kouvolan seurakuntayhtymässä on käytössä myös suorituslisäjärjestelmä.

Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksytty työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka täytetään 1.2.2023 alkaen. Hakuaika päättyy 10.10.2022 klo 16.00. Hakemukset toimitetaan sanna.junnola@evl.fi sähköpostiin.

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 11.10. Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Sanna Junnola-Ahola, sanna.junnola@evl.fi p. 040 518 2650