Avoimet työpaikat

Seurakuntien työtä tehdään monenlaisissa ympäristöissä. Joku tekee toimistossa tietokoneen äärellä, toinen kirkon alttarilla, kirkon viheralueilla, diakoniatyössä tai keittiössä. Seurakunnat tarvitsevat palvelukseensa monen alan ammattilaisia.

Kouvolan seurakuntayhtymä muodostuu viidestä seurakunnasta ja yhdestä kappeliseurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien väkiluku on noin 62 800. Yhtymän ympärivuotisen henkilöstön määrä on 230. Tervetuloa mukaan rautaisten osaajien joukkoon.


Kouvolan seurakuntayhtymässä on avoinna

HALLINTOJOHTAJAN virka

Haemme osaavaa ja motivoitunutta hallintojohtajaa sitoutuneeseen työntekijäjoukkoomme. Seurakuntayhtymä tarjoaa sinulle mielenkiintoisen työympäristön sekä tukea tarjoavan työyhteisön.

Hallintojohtaja vastaa yhteisen kirkkoneuvoston toimialaan kuuluvien tehtävien ja talouden yleisestä johtamisesta sekä johtaa hallinto-osastoa ja sen henkilökunnan työskentelyä. Hallinto-osasto tukee seurakuntatyötä tuottamalla talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja tietohallintopalveluja eri toimintayksiköille. Lisäksi hallinto-osasto huolehtii viestinnästä ja keskusrekisteristä. Hallintojohtaja toimii hallinto-osaston palveluyksiköiden johtavien viranhaltijoiden esimiehenä.

Vastuualueeseen kuuluvat tehtävät on määritelty tarkemmin yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä ja yhteisten tehtävien johtosäännössä. Hallintojohtaja suunnittelee hallinnon ja talouden kokonaisuuksia, edistää seurakuntayhtymän strategista suunnittelua, koordinoi seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaa ja edistää niiden yhteistoimintaa sekä huolehtii seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja ulkoisista suhteista.

Kelpoisuusvaatimuksena hallintojohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, tehtäväalan tuntemus, hyvä perehtyneisyys kirkon ja seurakuntien toimintaan, hallintoon sekä talouteen. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja, viestintävalmiuksia sekä tehtäväalueen laaja-alaista tuntemusta ja kykyä sen kehittämiseen. Virka kuuluu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaiseen hinnoitteluryhmään J60.

Virkaan valittavan tulee kirkkolain mukaan olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset virkaan jätetään sähköisesti KirkkoHR -rekrytointijärjestelmän kautta 27.9.2018 klo 16.00 mennessä osoitteessa http://sakasti.evl.fi/tyopaikat.
Täytä sähköinen hakemus tästä linkistä.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Riitta Lonka puh. 040 765 4166, riitta.lonka@evl.fi ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas puh. 040 591 8415, kimmo.ylikangas@evl.fi.


Elimäen seurakunnan diakonin virka

Elimäen seurakunnassa julistetaan haettavaksi diakonin virka (Koria) 13.9.2018 mennessä.

Elimäen seurakunnan diakoni vastaa Korian alueen asiakkaiden kohtaamisesta, toiminnan suunnittelusta ja viestinnästä. Viran pääpaino on asiakastyö Korian taajamassa ja sen läheisyydessä. Lisäksi tehtävään kuuluu erityisvastuu vammaisten (kuulo- ja näkövammaistyö, kehitysvammaiset) hyväksi toimimiseksi sekä vapaaehtoistyön ohjaaminen.  Korian alueen kehittäminen on osa diakonin työtä. Tehtävään kuuluu myös omaishoitajien tukeminen sekä surutyötoiminta.

Palkkaus vaativuusasteen 502 mukaan.

Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 124) 1 §:n mukainen tutkinto/sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK). Kirkkohallituksen tai piispainkokouksen aikaisempien tutkintopäätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan siten kuin säädöskokoelman nro:lla 124 julkaistun kirkkohallituksen päätöksen 8 §:n 4 momentissa sanotaan.

Virkaan valittavalta edellytetään, että hän on kirkon konfirmoitu jäsen, yhteistyökykyinen ja omaa työkokemusta. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää erityistä ammattitaitoa eri vammaisryhmien hyväksi toimimisessa, mielenterveys- ja päihdeongelmaisten henkilöiden kohtaamisessa sekä valmiutta kehittää aluetyötä. Työtä tehdään myös perheiden parissa. 

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. Virkaan valitulle tulee 6 kk koeaika.  Virka täytetään 1.11.2018 alkaen tai sovitusti.

Virka on haettavana 13.9 klo 15.00 mennessä. Huomioikaa, että postin kanto tapahtuu myöhään, joten lähettäkää hakemus ajoissa osoitteeseen Elimäen seurakuntatoimisto, Mettäläntie 3, 47200 Elimäki tai sähköpostitse osoitteeseen elimaki@evl.fi.
Lisätietoja antavat kappalainen Tuula Ylikangas p. 040 6740160 ja kirkkoherra Kirsi Hämäläinen p. 040 5650892.