Avoimet työpaikat Kouvolan seurakuntayhtymässä

Seurakuntien työtä tehdään monenlaisissa ympäristöissä. Joku tekee toimistossa tietokoneen äärellä, toinen kirkon alttarilla, kirkon viheralueilla, diakoniatyössä tai keittiössä. Seurakunnat tarvitsevat palvelukseensa monen alan ammattilaisia.

Kouvolan seurakuntayhtymä muodostuu viidestä seurakunnasta ja yhdestä kappeliseurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien väkiluku on noin 59 000. Yhtymän ympärivuotisen henkilöstön määrä on 221. Tervetuloa mukaan rautaisten osaajien joukkoon!

Avoinna olevat työpaikat

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus, Elimäen seurakunta

Hautaustoimen päällikkö

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra

Kouvolan seurakunnan kirkkoherra


Elimäen seurakunnassa on haettavana

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus

Haemme osaavaa ja motivoitunutta nuorisotyönohjaajaa työntekijäjoukkoomme. Elimäen seurakunta tarjoaa sinulle hyvän ja haastavan työtehtävän ainakin kahdeksi vuodeksi. Kyseessä on viransijaisuus. Tehtäväalana on nuorisotyö, isoskoulutus sekä yläasteen ja lukion kouluyhteistyö. Tehtävään voi sisältyä myös kahden lastenohjaajan esihenkilön tehtävät.

Viransijaisuuden ajankohta on 1.8.2021 - 31.7.2023.

Elimäen seurakunta sijaitsee Uudenmaan rajalla ja on osa Kouvolan seurakuntayhtymää. Olemme uudistuva ja kokeilukulttuuriin tottunut pieni työyhteisö. Rippikoululaisten ikäryhmä on noin 70 nuorta. Seurakunnassamme on kaksi toimipistettä; Elimäen kirkonkylä ja Korian taajama Kouvolan keskustan läheisyydessä. Lisää meistä esim. YouTube Elimäen seurakunta.

Toivomme, että olet laaja-alaisesti seurakuntatyöstä innostunut, yhteistyötaitoinen ja sinnikäs henkilö. Työkokemus ja musiikillinen osaaminen katsotaan eduksi. Edellytämme yhteisöpedagogi/sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaajan tutkintoa, myös valmistuvat huomioidaan.

Oman auton käyttö on välttämätöntä. Virkapaikkana toimii joko Koria tai Elimäki.

Viransijaisuuteen valittavan henkilön on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen viransijaisuuden vastaanottamista.

Liitä hakemukseen CV, kopio AMK-tutkinnosta ja minuutin mittainen esittelyvideo itsestäsi. Video toimitetaan Tero Pekkolan sähköpostiin tero.pekkola@evl.fi.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset virkaan jätetään sähköisesti KirkkoHR -rekrytointijärjestelmän kautta 18.6.2021 klo 16.00 mennessä.

Tiedustelut nuorisotyönohjaaja Tero Pekkola 040 521 1133 ja kirkkoherra Kirsi Hämäläinen kirsi.a.hamalainen@evl.fi (15.6. alkaen kirsi.hamalainen@evl.fi).

Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Oikotiellä julkaistun hakuilmoituksen yhteydestä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

___________________________________________________________________________


Kouvolan seurakuntayhtymässä on haettavana

Hautaustoimen päällikön virka

Kouvolan seurakuntayhtymällä on 21 hautausmaata. Hautauksia tehdään vuosittain noin 1000, joista tuhkahautausten osuus on 64 %. Seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on tällä hetkellä lähes 8400 hoidettavaa hautaa. Hautaustoimen tehtäviä hoitaa 20 työntekijää. Lisäksi kausityöntekijöitä on vuosittain yli 80.

Hautaustoimen päällikkö vastaa hautaus- ja puistopalveluista; johtaa, suunnittelee ja kehittää hautaustoimea. Tehtävään liittyen hautaustoimen päällikkö vastaa myös hautaustoimen ja hautainhoitorahaston talousarvion laadinnasta ja seurannasta sekä hänellä on hautainhoitorahaston hoitosopimusten hoitovastuu. Tehtäviin kuuluu myös toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esittelijänä toimiminen. Hän päättää myös hautaoikeuteen liittyvistä asioista. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Hautaustoimen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva puutarha-alan korkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava teoreettinen koulutus tai tutkinto sekä riittäväksi katsottava puutarha-alan kokemus ja hallinnollisten ja taloudellisten asioiden tuntemus. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta esimiestehtävistä, halua ja kykyä toimia organisaation johtotehtävissä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan perehtyneisyys työkone- ja laitetekniikkaan, ulkoalueiden viherrakentamiseen, ympäristönsuunnitteluun, ympäristökysymyksiin, julkishallintoon ja julkisten hankintojen hankintamenettelyyn.

Viran palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 mukaan. Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Virkaan valitun tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään sopimuksen mukaan. Hakijan tulee suostua soveltuvuustestiin, mikäli hakutyöryhmä niin edellyttää.

Hakeminen virkaan

Hakuaika päättyy 20.6.2021 klo 23.59. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy Oikotiellä julkaistun hakuilmoituksen yhteydestä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Matti Ilmivalta, p. 040 667 1207 (9.6. ja 16.6. klo 9–15) tai matti.ilmivalta@evl.fi ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo p. 0400 650 981 (10.6. ja 17.6. klo 9–15) tai jukka.reijo@evl.fi.

______________________________________________________________________

 

Mikkelin hiippakunnan tuomikapituli on julistanut haettavaksi

Anjalankosken kirkkoherran viran

Tietoa tehtävästä

Kirkkoherran virka vapautuu 1.1.2022. Kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla. VIRKA JULISTETTIIN UUDELLEEN HAETTAVAKSI. Aiemmat hakemukset huomioidaan.

Anjalankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto on linjannut kirkkoherran viran erityiset tarpeet seuraavasti: Seurakunnan kirkkoherralta odotetaan innostavaa ja kannustavaa johtajuutta, jossa on selkeät tavoitteet ja taitoa toimia johtajana muutosten keskellä. Hyvä yhteistyökyky ja verkostoituminen ovat viranhoidon keskeisiä piirteitä. Yhteistyökykyä tarvitaan erityisesti yhteistyössä seurakuntayhtymän taholla. Koska seurakunnan alueella on kolme kirkkopiiriä, on tärkeätä huomioida alueiden erityispiirteet ja seurakuntalaisten tarpeet niissä.

Kirkkoherran viran hakijan on liitettävä hakemukseensa ote kirkon nimikirjasta ja lääkärintodistus. Hakuaika päättyy 1.7.2021 klo 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta. Linkki Anjalankosken kirkkoherran viran sähköiseen hakemukseen löytyy Oikotien hakuilmoituksen yhteydestä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Eija Murto, eija.murto@evl.fi, puh. 0400 861724

Viran kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

_______________________________________________________________________

 

Mikkelin hiippakunnan tuomikapituli on julistanut haettavaksi

Kouvolan kirkkoherran viran

Tietoa tehtävästä

Kirkkoherran virka vapautuu 1.3.2022. Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto on määritellyt kirkkoherran viran erityiset tarpeet seuraavasti:

Johtamistaidot
Hengellinen johtajuus, jossa selkeästi sitoudutaan kirkon uskoon ja oppiin. Hallinnollinen ja taloudellinen osaaminen, kannustava ja sitouttava
henkilöstöjohtaminen ja kyky henkilöstöpotentiaalin hyödyntämiseen, saaden alaisistaan parhaat puolet esiin, kokonaisuuksien hallinta sekä kyky johtaa seurakunnan strategiatyöskentelyä.

Yhteistyötaidot
Vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Taito luoda yhteistyöverkostoja seurakunnassa, seurakuntayhtymän ja eri seurakuntien, kaupungin ja herätysliikkeiden sekä sidosryhmien kanssa ekumeenisessa hengessä. Kyky tukea ja aktivoida luottamushenkilöitä, maallikkotoimintaa sekä vapaaehtoisverkostoja.

Innovatiivisuus
Taito analysoida toimintaympäristön muutoksia ja priorisoida niiden edellyttämiä toimenpiteitä. Kyky kehittää olemassa olevia toimintoja sekä luoda ja toteuttaa uusia visioita.

Hakuaika virkaan päättyy 1.7.2021 klo 15. Hakijan on liitettävä hakemukseen ote kirkon nimikirjasta kirkkoherran virkaa varten ja lääkärintodistus  terveydentilasta. Hakemukset toimitetaan sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta. Linkki Kouvolan kirkkoherran viran sähköiseen hakemukseen löytyy Oikotien hakuilmoituksen yhteydestä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kouvolan seurakunnan kirkkoherran virka täytetään välillisellä vaalilla. 

Viran kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Keijo Gärdström, puh. 040 5536205 tai keijo.gardstrom@evl.fi