Uutislistaukseen

Kirkosta eroaminen hidastui Kouvolan seurakunnissa vuonna 2019

Kirkon jäsentietojärjestelmän koko viime vuotta koskevat tiedot Kouvolan seurakuntayhtymän jäsenkehityksestä ovat valmistuneet.

Pientä vauvaa kastetaan.

Kouvolan seurakunnissa toimitettiin viime vuonna 400 kastetta. Kuva: Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki

Kouvolan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2019 oli 60.134 jäsentä. Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden aikana 1.509 henkilöllä, mikä vastaa 2,4 prosenttia koko Kouvolan alueen jäsenistöstä. Kirkosta eroaminen hidastui Kouvolassa, kun seurakunnan jäsenyydestä luopui 50 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018.

Kouvolan seurakuntiin liittyi edellisvuotta enemmän jäseniä

Jäsenkehitykseen vaikuttavat muun muassa kasteen ja muuton kautta jäseneksi liitettyjen määrä, kuoleman ja muuton kautta jäsenistöstä poistuvien määrä sekä kirkkoon liittyvien ja jäsenyydestä luopuvien määrä.

Kouvolan seurakuntien jäseneksi liityttiin vuotta 2018 vilkkaammin, kun kirkon jäseniksi Kouvolassa liittyi viime vuonna 256 henkilöä. Liittyjiä oli 40 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Kirkosta eroaminen kääntyi Kouvolassa laskuun viime vuonna. Kirkon jäsenyydestä luopui Kouvolan alueella 50 ihmistä vähemmän kuin edellisvuonna. Seurakuntien väkiluvun laskusta viime vuonna 891 selittyy kirkosta eroamisilla.

400 kastetta Kouvolan seurakunnissa

Kastettujen määrä säilyi samana. Vuonna 2019 Kouvolan seurakunnissa kastettiin 400 henkilöä, edellisvuonna 401 henkilöä.
Viime vuonna kuolleitten määrä oli edellistä vuotta hieman alhaisempi. Vuonna 2019 kuolleita oli 883 jäsentä, kun vuonna 2018 vastaava määrä oli 890 henkilöä.

Muuttoliike verotti jonkin verran edellisvuotta enemmän jäsenmäärää. Muuttoliikkeen erotuksena Kouvolan seurakuntien väkiluku väheni 373 henkilöllä viime vuonna. Vuonna 2018 vastaava luku oli 321 henkilöä.
Kouvolan seurakuntayhtymän alueella muuttoliikettä syntyy myös yhtymään kuuluvien seurakuntien välillä. Kouvolassa on viisi evankelis-luterilaista paikallisseurakuntaa, joiden rajat noudattavat vuoden 2008 kuntarajoja. Muutto Kouvolan sisällä yli entisten kuntarajojen merkitsee seurakunnan jäsenelle kotiseurakunnan vaihtumista Kouvolan seurakuntayhtymässä.

”Seurakunnan jäsenet ovat kaupunkimme hyväntekijöitä”

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikankaan mielestä laskevia tilastolukuja ei pidä väheksyä.
– Jokainen eroava jäsen on menetys kirkolle. Kirkosta eroamiset kertovat yleisestä yhteisöllisyyden heikentymisestä. Toisaalta ylivoimainen enemmistö Kouvolan kaupungissa asuvista on yhä seurakunnan jäseniä. Nämä seurakunnan jäsenet ovat kaupunkimme hyväntekijöitä. He mahdollistavat sen, että seurakunnat voivat monin tavoin palvella ja tukea kaupunkimme asukkaita. Seurakunnan jäsenyys on osoitus epäitsekkyydestä ja tahdosta tehdä hyvää, Kimmo Ylikangas toteaa.

Seurakunta ylläpitää toivon näköalaa

Kirkkoherra Kimmo Ylikangas muistuttaa, että seurakunta ei eroa ihmisestä, vaikka ihmiset eroaisivat seurakunnasta.
– Vallitsevassa tilanteessa seurakunnan on syytä entistä voimakkaammin tukea hengellisen elämän hoitamista. Usko antaa elämälle tarkoituksen ja mielekkyyden. Seurakunnan tärkein tehtävä on pitää yllä toivon näköalaa. Tämä toteutuu kertomalla Jeesuksesta ja tukemalla ihmisiä kokonaisvaltaisesti tämän elämän aikana kohti taivaan kotia, Ylikangas sanoo.

Yli 30-vuotiaat ovat suurin kirkkoon liittyjien ikäryhmä

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2019 lopussa 3 792 304 henkilöä, mikä tarkoittaa 68,6 %:n osuutta Suomen väestöstä. Vuonna 2018 kirkkoon kuului 69,7 prosenttia koko väestöstä.

Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi liittyi reilut 16 200 henkilöä, ja noin 56 000 suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä. Aiempien vuosien tapaan kirkosta erosivat erityisesti 20–29-vuotiaat (32 % eronneista), kun taas liittyjissä 30–39-vuotiaat (26 % liittyneistä) olivat suurin ikäryhmä.

Vuoden 2019 aikana alle 1-vuotiasta 28 352 sai kasteen. Kirkon jäsenistä kuoli 43 856.

Vuoden 2018 lopussa kirkkoon liittyneitä oli vastaavasti 16 700, kirkon jäsenyydestä erosi noin 58 000 henkilöä. Kastettuja oli 30 892 ja kuolleita 44 700.

30.1.2020 10.00