Uutislistaukseen

Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2018 jäsentilastot valmistuneet

Kouvolan seurakuntiin kastettiin viime vuonna 401 jäsentä. Kuva: Kirkon kuvapankki

Kouvolan seurakuntiin kastettiin viime vuonna 401 jäsentä. Kuva: Kirkon kuvapankki

Kirkon jäsentietojärjestelmän koko viime vuotta koskevat tiedot Kouvolan seurakuntayhtymän jäsenkehityksestä ovat valmistuneet. Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2018 oli 61.643 jäsentä. Tammikuussa 2018 seurakuntayhtymän seurakunnissa oli 63.179 jäsentä. Jäsenmäärä väheni vuoden aikana 1.536 henkilöllä. Vuonna 2017 jäsenmäärä väheni 1.497 henkilöllä.

Kouvolan seurakuntiin kastettiin 401 jäsentä viime vuonna

Jäsenkehitykseen vaikuttavat muun muassa kasteen ja muuton kautta jäseneksi liitettyjen määrä, kuoleman ja muuton kautta jäsenistöstä poistuvien määrä sekä kirkkoon liittyvien ja jäsenyydestä luopuvien määrä.

Viime vuonna kuolleitten määrä oli edellistä vuotta alhaisempi, kuten myös kastettujen määrä. Vuonna 2018 kastettuja oli 401 henkilöä (v. 2017 475 kastettua). Vuonna 2018 kuolleita oli 890 jäsentä (vuonna 2017 jäsenistä kuoli 926 henkilöä).

Muuttoliike verotti edellisvuotta vähemmän jäsenmäärää. Muuttoliikkeen erotuksena Kouvolan seurakuntien väkiluku väheni 321 henkilöllä viime vuonna. Vuonna 2017 vastaava luku oli 463 henkilöä. Kouvolan seurakuntayhtymän alueella muuttoliikettä syntyy myös yhtymään kuuluvien seurakuntien välillä. Kouvolassa on viisi evankelis-luterilaista paikallisseurakuntaa, joiden rajat noudattavat vuoden 2008 kuntarajoja. Muutto Kouvolan sisällä yli entisten kuntarajojen merkitsee seurakunnan jäsenelle kotiseurakunnan vaihtumista Kouvolan seurakuntayhtymässä.

”Kirkko haluaa tavoittaa kaikki kouvolalaiset”

Kouvolan alueella väkiluvun laskusta viime vuonna 941 selittyy kirkosta eroamisilla. Kouvolan seurakunnista eronneiden määrä nousi verrattuna vuoteen 2017, jolloin seurakunnan jäsenyydestä luopui 794 henkilöä. Viime vuoden aikana Kouvolan seurakuntien jäseneksi puolestaan liittyi 216 henkilöä.

– Kouvolan alueella avuntarvitsijoiden määrä kasvaa jatkuvasti ja seurakunnan tehtävällä on koko ajan enemmän kysyntää. Seurakunnilta haetaan sekä hengellistä että taloudellista turvaa. Jäsenet mahdollistavat sen, että seurakunta voi tehdä hyvää. Vastaavasti jokainen kirkosta eroava on osaltaan heikentämässä lähellä asuvien avuntarvitsijoiden, lasten, nuorten ja vanhusten asemaa. Tästä näkökulmasta katsottuna seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on murheellinen asia, toteaa yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas.

– Kastettujen määrän väheneminen liittyy laskevaan syntyvyyteen. Mutta erityisen huolestuttavaa ja surullista on se, että entistä useammat vanhemmat jättävät lapsensa kastamatta. Seurakunta ei tietenkään eroa ihmisestä, vaikka ihminen jättäisikin seurakunnan jäsenyyden. Kirkko haluaa tavoittaa kaikki kouvolalaiset. Meidän tehtävänämme on kertoa Jeesuksesta kaikille, Kimmo Ylikangas sanoo.

Kirkkoon kuuluu 69,7 prosenttia suomalaisista

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettu jäsenmäärä 31.12.2018 oli 3 848 191. Kirkkoon kuului vuoden vaihteessa 69,7 prosenttia suomalaisista. Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi liittyi yhteensä 16 680 henkilöä, ja 58 338 suomalaista luopui kirkon jäsenyydestä. Vuoden 2018 aikana 30 892 alle 1-vuotiasta sai kasteen. Kirkon jäsenistä kuoli 44 706.

Tutustu: Evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsentilasto 2018

29.1.2019 09.53