Uutislistaukseen

Elimäen seurakunnassa etsitään uutta työotetta kehittämishankkeen kautta

Korian kirkon sali_kuva Kouvolan kameraseura_THUMB.jpg

Korian kirkon kiinteät penkit on vuonna 2017 vaihdettu vapaasti siirreltäviin tuoleihin, mikä mahdollistaa kirkkosalin monipuolisen käytön. Kuva: Kouvolan kameraseura

Elimäen seurakunnassa on käynnistynyt uusi kehittämishanke, joka jatkuu tammikuun 2019 loppuun saakka. Hankkeen kautta halutaan avartaa seurakunnan työala-asiantuntijuutta ja sujuvoittaa työntekoa Korian alueella.

Kehittämishankkeen tavoitteena on löytää uusia toimintatapoja ja sitä kautta myös uusia työotteita ja -rooleja tulevaisuuden kannalta keskeisille työaloille. Näitä työaloja seurakunnassa ovat diakonia sekä lapsi-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja perhetyö. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa tarvittavaa kehittämisosaamista avaintoimijoiden, eli johdon, päättäjien sekä työalan asiantuntijoiden, työssä.

– Haluamme lisätä työotteessa avoimuutta, tutkivaa mieltä, yhteistyötä ja alttiutta erilaiselle ajattelulle. Työntekijät voivat kasvaa kehittäjinä, verkostojen rakentajina ja yhteisöllisyyden luojina, kirkkoherra Kirsi Hämäläinen Elimäen seurakunnasta kertoo.

Hanke merkitsee yhteisen kokonaistilanteen, alueen erityispiirteiden ja vahvasti toimintaympäristön mahdollisuuksista rakentavien resurssien huomiointia jokaisen seurakunnan työntekijän kohdalla.
– Tällä työotteella varmistetaan työssä onnistuminen ja sujuva työskentely tänään ja tulevaisuudessa, Kirsi Hämäläinen kuvaa.

Asiantuntija luo tulevaisuuden toimintaedellytyksiä

Asiantuntija ei ole työalan työnäyn omistaja ja toiminnan itsestään selvä toteuttaja ja tekijä, vaan tulevaisuuden toimintaedellytysten luoja. Asiantuntijan tehtävänä on koordinoida monimuotoisena toteutuvaa toimintaa, kehittää verkostoja ja yhteistyötä, uusien työmuotojen toteutumista eri tahojen toteuttamana sekä luoda vuoropuhelua ja kuuntelua. Hankkeen yhteydessä toteutetaan erilaisia kokeiluja, joiden tarkoitus on tutkia työntekijäyhteisön kykyä ja oppimista yhteistoiminnassa.

Hankkeella ennakoidaan myös talouden ja resurssien edessä olevaa muutosta.
– Uudenlaisella työotteella työyhteisö voisi uudistaa ja toteuttaa perustehtäväänsä paremmin. Myös työntekijöiden motivaatio, työkyky ja osaaminen voisivat parantua. Tämän kehittämishankkeen kautta työyhteisö tahtoo onnistua Korian alueella, joka on kaikkein haastavin kontaktipinta kaikille ammattiryhmille, kirkkoherra Kirsi Hämäläinen sanoo.

Elimäen seurakunnan hanke toteutetaan Taite oy:n asiantuntijapalvelujen avulla. Konsulttina toimii Terttu Malo. Hankkeelle on haettu Työsuojelurahaston rahoitusta.

11.9.2018 11.21