Uutislistaukseen

Ympäristödiplomi myönnettiin Kouvolan seurakuntayhtymälle

Kirkkohallitus on myöntänyt Kouvolan seurakuntayhtymälle jatkoa kirkon ympäristödiplomille vuosille 2018-2022. Kouvolan seurakuntayhtymällä on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2014 lähtien.

Diplomi myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen tarkastetaan miten ympäristötyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet sekä laaditaan uudet tavoitteet tuleville vuosille. Asiantuntijana yhtymän ympäristötyössä on toiminut DI, maisemasuunnittelun hortonomi Eija Leskinen.

Säästöjä ekoteoilla

Viime vuoden joulukuussa FM Anne Matilainen arvioi Mikkelin hiippakunnan valtuuttamana Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristötyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Raportista selviää, että ympäristöasioissa on tehty hyvää työtä. Erityistä kiitosta saa pitkäjänteinen työ energian säästämiseksi: Vuosina 2013-2016 lämmityseurojen määrä oli laskenut -13,8 % ja sähköeurojen -15,5 %. Kokonaispudotus vuotuisissa euromäärissä oli 125.000 €. Säästöjä tuli muun muassa lämmitysjärjestelmien uusimisesta ja led-lamppuihin siirtymisestä.

Kuluvana kautena ympäristötyön yhtenä tavoitteena on veden säästö.

 

23.3.2018 15.18