Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 21.2.2018

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 21. helmikuuta Kuusankoskella.

Kouvolan vanhalle hautausmaalle suunnitellaan uutta uurnasukuhautaosastoa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esittämän uuden uurnasukuhautaosaston suunnitelmat Kouvolan vanhalle hautausmaalle. Investointibudjettiin on varattu määräraha vuodelle 2018 uurnahautaosastojen lisärakentamiselle osastolle 11 Kouvolan Vanhalla hautausmaalla. Asia etenee yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Uurnasukuhautaosaston suunnitelma sisältää kattavasti uuden osaston perustamiseen liittyvät toimenpiteet, kuten valaistuksen, istutusten ja hautamuistomerkkien aluspalkkien suunnittelun. Suunnitellulle alueelle perustetaan 268 uurnasukuhautaa, joissa on 1608 uurnahautasijaa.

Uurnasukuhautoja luovutetaan vain hautaamisen yhteydessä 25 vuodeksi. Uurnaosastolle voidaan haudata vainajan tuhka maatuvasta materiaalista olevassa uurnassa tai ilman uurnaa. Hautauksen jälkeen Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimi kunnostaa haudan pinnan ja asentaa hautakiven eteen istutusaltaan. Seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa on mahdollista solmia sopimus uurnasukuhaudan hoidosta. Omaiset voivat myös itse toteuttaa ja hoitaa koristeistutuksia haudalla.

Tolkkilan kartanon myyntiin liitetyn ponnen käsittelyä toivotaan Elimäen seurakuntaneuvostossa

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli valtuutettu Paavo Vainikan joulukuun kirkkovaltuustossa esittämää pontta, joka liitettiin valtuuston päätökseen Tolkkilan kartanon myynnistä. Ponnessa esitetään, että Tolkkilan kartanon myyntisummasta osoitetaan Elimäen seurakunnalle 25.000 euroa, joka kohdennetaan elimäkeläisten sotaveteraanien kuntoutus- ja virkistystoimintaan. Kun sotaveteraaneja ei paikkakunnalla enää ole, jäljellä oleva raha ohjattaisiin Elimäen varhaisnuorten ja lasten hyväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto jätti kokouksessa käsitellyn päätösesityksen pöydälle, ja esitti toiveen, että ponsi käsiteltäisiin ensin Elimäen seurakunnan seurakuntaneuvostossa. Asia palaa sen jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Lepolan siunauskappelin purkamisen vaikutuksia pohditaan työryhmässä

Yhteinen kirkkoneuvosto siirsi valtuutettu Antero Rossin joulukuun kirkkovaltuustossa esittämän ponnen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan valmisteluun. Valmistelu tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen syyskuussa 2018. Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta kokoaa työryhmän, jossa on edustus Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvostosta ja asiaan liittyvistä viranhaltijoista.

Työryhmän tehtävänä on pohtia ponnen mukaisesti, miten Lepolan kappelin purkamisen yhteydessä ratkaistaan vainajien säilyttämisen järjestelyt tulevaisuudessa niin, ettei siitä aiheudu seurakuntalaisille kohtuuttomia lisäkustannuksia. Lisäksi työryhmä käsittelee työntekijöiden työsuojelullisten näkökohtien huomioimista sekä miettii, miten ja missä vainajien siunaukset jatkossa järjestetään.

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjat

22.2.2018 14.11