Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston 19.4.2017 päätöksiä

21.4.2017 17.49

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi strategiset painopisteet ja ohjeisti talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa. Kokouksessa myös hyväksyttiin seurakuntayhtymän varojen sijoittamista koskeva ohje.

Painopisteet vuosille 2018-2020

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi suunnittelutoimikunnan esittämät strategian mukaiset painopisteet Kouvolan seurakuntayhtymälle vuosille 2018-2020. Painopisteet esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

2018 painopiste: Jumala antoi Sinulle äänen.
On tärkeää tehdä tutuksi seurakuntien perustyötä kaikille kouvolalaisille. Samalla avataan seurakunnan jäsenyyden merkitystä paikkakuntalaisille. Vuonna 2018 on myös seurakuntavaalit.

2019 painopiste: Uutta kohti Taivaan Isän suojeluksessa
Kouvolan seurakuntayhtymällä on 10-vuotisjuhlavuosi. On tärkeää muistaa, että uutta kohti mentäessä ”yhdessä olemme enemmän”. Kouvolassa on vuonna 2019 mm. Asuntomessut.

2020 painopiste: Evankeliumista elävä yhteisö.

Oppilaitospastorin virkaa ei vielä seurakuntayhtymään

Kouvolan seurakuntayhtymään ei vielä perusteta erillistä oppilaitospastorin virkaa. Viran perustamista on esittänyt Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto. Viran valmistelua ja sen vaikutuksia 2019 budjettiin jatketaan ensi syksynä.

Yhteinen kirkkoneuvosto pitää tärkeänä, että Kouvolassa seurakunnat edistävät opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä ammattikorkeakouluissa. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista perustaa seurakuntayhtymään oppilaitospastorin virkaa.

Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa huomioidaan Kouvolan seurakunnalle kohdennettavaksi 15 000 euroa korvauksena siitä, että Kouvolan seurakunta tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Kouvolan kampuksen sekä Kouvolan seudun ammattiopiston kanssa.

Kouvolan seurakunnan seurakuntapastori Mikko Wirtanen on toiminut Kouvolan seurakunnan oppilaitostyöstä vastaavana pastorina 1.10.2016 alkaen, muiden työtehtäviensä ohella.

Henkilöstöuutisia

Talouspalvelujen toimistosihteeri Tuija Ailio siirtyy eläkkeelle 1.11.2017.

Kunnostuskehotus hoitamattomille haudoille Jaalassa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa kunnostuskehotuksen Jaalan uudella (309 hautaa) ja vanhalla hautausmaalla (64 hautaa) oleville hoitamattomille haudoille.

Hoitamattomien hautojen kuuluttamisprosessiin nimettiin työryhmä, jonka tehtävänä on mm. seurakunnan kustannuksella säilytettävien hautojen valitseminen ja poistettavien hautakivien hävittäminen tai uudelleen käyttö. Työryhmään kuuluvat luottamushenkilöt Tuula Rikala ja Juha Vainio sekä ylipuutarhuri Janne Saarinen ja Kouvolan kaupungilta museoamanuenssi Kimmo Seppänen.