Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto teki henkilövalintoja uudeksi toimikaudeksi

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 18. tammikuuta valittiin edustajia johtokuntiin ja jäseniä vastuuryhmiin toimikaudeksi 2017-2018.


Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi keskuudestaan Leena Mänttärin henkilöstöpalvelun  johtokuntaan ja Juha Vainion kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seuraavat vastuuryhmät:

Viestinnän vastuuryhmä:
Leena Mänttäri (pj, Valkealan srk), Martti Kivistö (Anjalankosken srk), Tero Hinkkanen (Elimäen srk), Riitta Mikkonen (Kouvolan srk), Jyrki Lindberg (Kuusankosken srk), Antero Rossi (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja). Varajäsenet: Johanna Pyötsiä (Valkealan srk) ja Ari Söderström (Kuusankosken srk).

Kehitysvammaistyön vastuuryhmä:
Päivi Hakalainen (Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja), Anne Hammarberg (Kotkan rovastikunnan edustaja), Maria Korpi (Kouvolan rovastikunnan edustaja), Sirkka Iljo (Imatran rovastikunnan edustaja), Katri Smolander (Lappeenrannan rovastikunnan edustaja). Hannele Viljakainen toimii vastuuryhmän puheenjohtajana.   

Palvelevan puhelimen vastuuryhmä:
Risto Pesonen (pj, Anjalankosken srk), Madleena Ollila (Elimäen srk), Ritva Janhunen (Kuusankosken srk), Juho Kangas (Kouvolan srk), Seija Riikonen (Valkealan srk), Tuula Rikala (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja). Varajäsenet: Mirja Sorsa (Kuusankosken srk) ja Matti Heino (Anjalankosken srk).

Sairaalasielunhoidon vastuuryhmä:
Maarit Kenttälä (pj, Kouvolan srk), Kari Taina (Elimäen srk), Elina Lehtomäki (Anjalankosken srk), Kalevi Komppa (Kuusankosken srk), Liisa Nurmi (Valkealan srk), Päivi Ainali (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja). Varajäsenet: Kalle Ylimäki (Kuusankosken srk) ja Anna-Liisa Kiintola (Valkealan srk). Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Carean ja Kouvolan kaupungin terveyssektorin nimeämään edustajat vastuuryhmään.

Perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmä:
Jutta Hartikainen (pj, Kuusankosken srk), Tero Hinkkanen (Elimäen srk), Liisa Varjola (Anjalankosken srk), Esko Lavonen (Kouvolan srk), Sari Lankinen (Valkealan srk), Tero Suutari (yhteisen kirkkoneuvoston edustaja). Varajäsenet: Ari Lindeman (Kouvolan srk) ja Madleena Ollila (Elimäen srk).

Johtoryhmä:

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti johtoryhmän, johon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintojohtaja. Puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä seurakuntayhtymän toimintaan, hallintoon ja talouteen kuuluvia kiireellisiä tai muutoin pikaista konsultointia vaativia asioita, avustaa tarvittaessa yhteiseen kirkkoneuvostoon tulevien asioiden valmistelua sekä kehittää yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntayhtymän sisällä. Johtoryhmä voi kutsua asiantuntijoita kokoukseensa.

Seurakuntasuunnittelutoimikunta:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi seurakuntasuunnittelutoimikunnan, johon kuuluvat yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja (pj), yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkoherrat, hallintojohtaja, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, viestintäpäällikkö ja perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja.

Yhteinen kirkkoneuvosto lähettää asian Elimäen ja Kuusankosken seurakuntien seurakuntaneuvostoille täydennettäväksi yhdellä luottamushenkilöjäsenellä.

20.1.2017 16.31