Uutislistaukseen

Xamk ja seurakunnat sopivat opiskelijoita tukevasta yhteistyöstä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy solmi maanantaina yhteistyösopimuksen toimialueensa seurakuntien kanssa. Mukana ovat Kouvolan seurakunta, Kotka-Kymin seurakunta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Savonlinnan seurakunta.
Sopimusta allekirjoitetaan


Yhteistyösopimuksella todennetaan seurakuntien nykyinen hyvä läsnäolo- ja toimivalta ammattikorkeakouluissa sekä turvataan toiminnan kehittäminen myös tulevaisuudessa. Sopimus mahdollistaa myös entistä vahvemmat synergiaedut neljän kampusalueen välillä esimerkiksi seurakuntien oppilaitostyön suunnittelussa, somenäkyvyydessä ja hyvien ideoiden vaihtamisessa.

– Käytännössä oppilaitosyhteistyö näkyy oppilaitospastoreiden ja kampusdiakonien läsnäolona oppilaitoksissa. Konsultoimme henkilökuntaa esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kotoutumisesta, uskontojen kohtaamisesta ja erityislaatuisuudesta, konkretisoi Kotka-Kymin seurakunnan oppilaitospastori Jari Savinainen.

Opiskelijoiden kanssa voidaan puolestaan pohtia eettisiä kysymyksiä, jaksamista tai armollisuutta itseä kohtaan opintojen paineissa.
– Läsnäolomme ja käydyt keskustelut lähtevät opiskelijoista itsestään. Emme tuputa vaan olemme tarjolla, kertoo Savinainen ja korostaa, että oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
– On selvää, että kumpikin osapuoli kunnioittaa toistensa periaatteita. Me sitoudumme työympäristön monikulttuuriseen ja ekumeniseen otteeseen ja voimme tarvittaessa hyödyntää myös ammattikorkeakoulun osaamista esimerkiksi koulutuksen puitteissa.

Aloite yhteistyösopimukseen lähti Kirkkohallituksen suosituksesta muutama vuosi sitten. Sopimus tarkistetaan vuoden välein.

20.12.2016 15.30