Uutislistaukseen

Kouvolasta edustaja kirkolliskokoukseen, hiippakuntavaltuustoon kolme

Mirva Lehtinen valittiin sekä kirkolliskokoukseen että Mikkelin hiippakuntavaltuustoon. Hiippakuntavaltuustoon valittiin Kouvolasta myös Elina Lehtomäki ja Saara-Maria Jurva.

Kirkolliskokousedustajat kokouksessa.

Uuden kirkolliskokouksen kausi alkaa toukokuussa. Kuvassa kirkolliskokous marraskuussa 2023. Kuva: Aarne Ormio

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitettiin 13. helmikuuta. Vaalin alustava tulos valmistui 14. helmikuuta. Tulokset vahvistetaan 19. helmikuuta.

Kouvolan alueelta kirkolliskokoukseen valittiin Kuusankosken seurakunnan kappalainen Mirva Lehtinen. Lehtinen valittiin myös Mikkelin hiippakuntavaltuustoon, jonne valittiin Kouvolasta myös Kouvolan seurakunnan kappalainen Saara-Maria Jurva ja Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Elina Lehtomäki.

Mikkelin hiippakunnan papiston äänestysprosentti kirkolliskokousvaalissa oli 63,23 % ja 62,52 % hiippakuntavaltuuston vaalissa. Mikkelin hiippakunnan äänioikeutettujen maallikoiden äänestysprosentti oli kirkolliskokousvaalissa 82,81 % ja 83,19 % hiippakuntavaltuuston vaalissa.

Uuden kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2024–30.4.2028. Uusi kirkolliskokous kokoontuu ensimmäiseen istuntoviikkoonsa Turkuun 13.–17. toukokuuta.

Kappalainen Mirva Lehtinen uusi paikkansa kirkolliskokouksessa

Mikkelin hiippakunnalla on kirkolliskokouksessa neljä pappisedustajaa ja seitsemän maallikkoedustajaa. Kouvolasta kirkolliskokoukseen oli ehdolla yhdeksän ehdokasta. Kirkolliskokoukseen valittiin Mikkelin hiippakunnasta pappisedustajaksi Kuusankosken seurakunnan kappalainen Mirva Lehtinen, joka uusi paikkansa kirkolliskokouksessa. Lehtinen oli ehdolla Avoin kirkko - Mikkelin hiippakunnan papit -ehdokaslistalla. Kouvolan alueelta muita ehdokkaita ei valittu kirkolliskokoukseen. 

Kirkolliskokoukseen valittiin kaikista hiippakunnista 96 edustajaa, joista 32 on pappeja ja 64 maallikoita. Hiippakuntien pappis- ja maallikkoedustajien paikat on jaettu hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa. Kirkolliskokousvaaleissa oli koko maassa 715 ehdokasta, joista maallikkoja oli 508 ja pappeja 207. Kaikki kirkolliskokoukseen valitut päivitetään ehdokasgalleriaan: evl.fi/ehdokasgalleriaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon sekä muihin kirkkoihin ja järjestöihin.

Mikkelin hiippakuntavaltuustoon valittiin kolme kouvolalaista

Hiippakuntavaltuustoon valittiin 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Mikkelin hiippakuntavaltuustoon valittiin Kouvolasta maallikkojäseneksi Elina Lehtomäki, Mikkelin hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki -ehdokaslistalta. Maallikkojäsenistä Elina Lehtomäki oli vertausluvun perusteella selvä ykkönen. Elina Lehtomäki on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja. 

Kouvolasta pappisjäseniksi hiippakuntavaltuustoon valittiin Kouvolan seurakunnan kappalainen Saara-Maria Jurva, Kirkon rakentajat -ehdokaslistalta ja Kuusankosken seurakunnan kappalainen Mirva Lehtinen, jolla on paikka myös kirkolliskokouksessa. Kouvolasta hiippakuntavaltuustoon oli ehdolla 13 ehdokasta. Kaikki hiippakuntavaltuustoon valitut löytyvät tuomiokapitulin sivustolta: mikkelinhiippakunta.fi/ajankohtaista/vahvistamaton-vaalitulos/Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hiippakuntavaltuusto tukee ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Hiippakuntavaltuustolla on muun muassa oikeus tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle.

Äänioikeus hiippakunnan papeilla ja luottamushenkilöillä

Pappis- ja maallikkojäsenet hiippakuntavaltuustoihin sekä pappis- ja maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet.

15.2.2024 14.30