Tilojen varaaminen

Kouvolan seurakuntayhtymän tiloja voi vuokrata myös kokouksia ja perhejuhlia varten.

Seurakuntien tiloja voi vuokrata kirkollisten toimitusten yhteydessä järjestettäviä kahvi- ja juhlatilaisuuksia varten. Kirkollisia toimituksia ovat kaste, häät ja hautajaiset. Kirkollisissa toimituksissa, kuten kaste, häät ja hautaan siunaaminen, rajoitetamme väkimäärää siten, että voimme säilyttää tiloissa turvavälit, jotta tilaisuus on mahdollisimman turvallinen kaikille osallistujille. Tilavarauksen yhteydessä tarkistetaan, kuinka monta henkeä voidaan ottaa tilaan terveysturvallisesti. Saat tietoa eri tilojemme henkilömääräkapasiteetista tilavarauksia hoitavalta henkilöstöltämme.

► Tilojen hinnasto 2022

Tutustu juhlatiloihin

Kastejuhlaan, häihin ja hautajaisiin liittyvät varaukset:

Kirkollisten toimitusten, kuten kasteen, vihkimisen ja hautauksen varaamisissa palvelevat Toimitusvaraukset-yksikön työntekijät. Heiltä voit kysyä opastusta eri elämänvaiheiden käännekohdissa oleviin tilaisuuksiin ja niiden järjestämiseen.

Toimitusvaraukset-yksikön yhteystiedot

Muiden tilaisuuksien tilavaraukset:

Sukujuhlien, syntymäpäivien tai esimerkiksi oman harrasteporukan tilavaraukset hoidetaan seurakunnan seurakuntatoimiston kautta, jonka kautta voitte tiedustella sopivia tiloja tarpeenne mukaan. Saat tietoa eri tilojemme henkilömääräkapasiteetista tilavarauksia hoitavalta henkilöstöltämme. Avi suosittelee, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. Tilaisuuksissa tulee noudattaa turvaohjeita turvaväleistä, kasvomaskeistä ja hyvästä käsihygieniasta. 

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot

Puhjonrannan ja Pytynlahden leiri- ja kurssikeskuksen varaukset:

p. 040 065 1657, puhjonranta@evl.fi


 Lisätietoa Kouvolan seurakuntayhtymän leiri- ja kurssikeskuksista

Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-sali. Sisäkuva.