Uutislistaukseen

Anjalan kirkon öljylämmitys muutettiin maalämmöksi

Kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämpöön on osa kirkon energia- ja ilmastostrategiaa.

Harmaa puurakennus, joka toimii teknisenä tilana.

Anjalan kirkkoon asennetun maalämpöjärjestelmän laitteistoa varten on rakennettu uusi tila kirkon viereen. Kuva: Sami Viitalo

Anjalan kirkon öljylämmitys on korvattu maalämpöjärjestelmällä. Toteutettu muutos on osa Kouvolan seurakuntayhtymän tämän vuoden investointisuunnitelmaa. Kaikki muutostyöt kustansivat noin 290.000 euroa.
– Kirkon energia- ja ilmastostrategia suosittelee seurakuntatalouksia luopumaan öljylämmityksestä vuoteen 2030 mennessä. Tulemme vähitellen luopumaan öljylämmityksestä kaikissa Kouvolan seurakuntayhtymän kiinteistöissä, sanoo kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo Kouvolan seurakuntayhtymästä.

Anjalan kirkon öljylämmitysjärjestelmä oli rakennettu vuonna 1966. Maanalainen lämpökeskus ja öljysäiliö sijaitsivat kirkon pohjoispuolella, kirkkotarhan kiviaidan ulkopuolella. Lämpökeskus tuottaa lämmintä ilmaa, joka puhalletaan maanalaisia kanavia pitkin kirkkoon sen lattian tuloilmapäätelaitteiden kautta.

Maalämpöjärjestelmän laitteet saivat uuden tilan

Muutostöiden yhteydessä kirkon viereen rakennettiin uusi tekninen tila. Anjalan kirkon uuden maalämpöjärjestelmän vaatimat laitteet on sijoitettu tähän tilaan, joka rakennettiin entisen maanalaisen lämpökeskuksen päälle.
– Uudet laitteet eivät mahtuneet entiseen maanalaiseen tilaan. Nykyiset maanalaiset kanavat ja kirkon lämmönjako säilyivät muutoksessa ennallaan. Kolme maalämpökaivoa sijoitettiin kirkkotarhan kiviaidan ulkopuolelle nykyisen hiekkatien alueelle. Maalämpökaivojen syvyys on 250 metriä, Jukka Reijo kertoo.
Muutostöiden yhteydessä hiekkatietä kirkon aidan ja lämpökeskuksen välillä levennettiin pelastuslaitoksen vaatimuksen mukaiseksi. Lisäksi vanha maanalainen öljysäiliö poistettiin.

Kirkon entinen maanalainen lämpökeskus on muutettu kaksikerroksiseksi siten, että maan päälle tulevan laajennusosan sokkeli tehtiin betonista jatkamalla vanhan maanalaisen lämpökeskuksen seiniä ylöspäin. Entinen betoniholvikatto ja maatäyttö purettiin, ja uusi välipohja tehtiin teräsritilästä. Kulku kellarikerrokseen on järjestetty uudella metallirakenteisella huoltokierreportaalla. Uuden laajennusosan tummanharmaat ulkoseinät on tehty rankorakenteisena puusta. 

19.10.2021 13.02