Uutislistaukseen

Myllykosken kirkon alttari ja saarnatuoli. Ehdokkaiden vaalinäytteet annetaan Myllykosken kirkossa toimitettavissa jumalanpalveluksissa. Kuva: Kouvolan kameraseura.

Kirkkoherran vaali Anjalankosken seurakunnassa marraskuussa

13.9.2021 12.08

1. tammikuuta 2022 eläkkeelle jäävän Anjalankosken kirkkoherra Eija Murron tilalle valitaan uusi kirkkoherra 21. marraskuuta pidettävällä vaalilla. 

Ehdokkaina vaalissa ovat ensimmäisellä vaalisijalla teologian tohtori, dosentti Timo Pokki, toisella vaalisijalla Anjalankosken seurakunnan II kappalainen Johanna Pesonen ja kolmannella vaalisijalla Keski-Lahden seurakunnan seurakuntapastori, director cantus Pauli Pietiläinen. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli totesi myös Oriveden seurakunnan seurakuntapastori Johan Savolan kelpoiseksi Anjalankosken seurakunnan kirkkoherran virkaan.

Ehdokkaiden vaalinäytteet annetaan Myllykosken kirkossa toimitettavissa jumalanpalveluksissa: Timo Pokki 24.10., Johanna Pesonen 31.10. ja Pauli Pietiläinen 7.11. Kunkin vaalinäytteen jälkeen on kirkkokahvit sekä ehdokkaan haastattelu. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ehdokkaille.

Vaalin ennakkoäänestys alkaa maanantaina 15. marraskuuta ja vaalipäivä on sunnuntai 21. marraskuuta. Äänioikeutettuja vaalissa ovat Anjalankosken seurakunnassa 12.9.2021 läsnä olevaksi merkityt seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään 21.11. 2021.