Uutislistaukseen

Kouvolan seurakunnat avaavat vähitellen toimintaa nuorille

Kouvolan seurakunnat käynnistävät toimintaa nuorille Kymsoten ohjeistuksen mukaisesti. 17.5. alkaen kirkollisia toimituksia voidaan järjestää myös ulkotiloissa.

alt=

Nuorten toiminta käynnistyy vähitellen Kouvolan seurakunnissa. Arkistokuvassa nuoria Kouvolan seurakunnan Sunnuntai Special -illassa. Kuva: Anna-Karoliina Pelto

Kouvolan seurakunnat käynnistävät vähitellen nuorten kokoavaa toimintaa sisä- ja ulkotiloissa Kymsoten turvaohjeet huomioiden. Kymsoten ohjeistuksessa todetaan, että vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminta sisällä ja ulkona on mahdollista ilman ryhmäkoon rajoitusta siten, että toiminnassa voi noudattaa turvavälejä. Kouvolan seurakunnat suunnittelevat avautuvan nuorten toiminnan huolellisesti, ja viestivät toiminnasta ja sen turvaohjeista selkeästi nuorille.

Kouvolan seurakuntayhtymä noudattaa kaikessa toiminnassaan Etelä-Suomen Aluehallintoviraston ja Kymsoten voimassa olevaa ohjeistusta.

Tilaisuuksia voi järjestää ulkona enintään 50 hengen väkimäärällä

Kouvolan seurakunnat hyödyntävät enenevässä määrin myös ulkotiloja tilaisuuksien järjestämiseen. Seurakuntatilaisuuksia ja kirkollisia toimituksia voidaan sovitusti järjestää ulkona 17.5. alkaen. Kirkollisista toimituksista huomioidaan erityisesti hautaan siunaaminen, mutta myös kaste ja vihkiminen voidaan toteuttaa ulkotiloissa omaisten toiveesta.

Kun tilaisuus järjestetään ulkotiloissa, tulee huolehtia, ettei aluehallintoviranomaisen ohjeistuksen mukainen 50 hengen enimmäishenkilömäärä ylity. Myös ulkotiloissa noudatetaan voimassa olevia turvaohjeita. Kirkollisten toimitusten osalta tulee varmistaa sovitulla tavalla omaisten kanssa ennakkoon, ettei sallittu väkimäärä ylity. Esimerkiksi ennakkoon ilmoittautumisella voidaan rajata osallistujien määrä hautajaisissa ja kaste- tai vihkitilaisuudessa.

Jumalanpalvelukset jatkuvat verkon välityksellä toukokuun ajan


Kouvolan seurakuntien jumalanpalvelukset jatkuvat ilman läsnäolevaa seurakuntaa toukokuun ajan. Kesäkuun jumalanpalvelusten osalta seurakunnat odottavat viranomaisten ohjeistusta. Toukokuussa jumalanpalveluksiin voi osallistua verkon välityksellä. Linkit jumalanpalvelusten lähetyksiin löytyvät verkkosivuiltamme.

Ehtoolliselle pääsee edelleen seurakuntien järjestämissä ehtoollistilaisuuksissa. Tiedot tulevista ehtoollisenvietoista löydät verkkosivuiltamme. Seurakunnasta voi pyytää myös yksityisehtoollista.

Jumalanpalvelusten lisäksi sisätiloissa järjestettävät tapahtumat avoimina yleisötilaisuuksina ovat tauolla 31.5. saakka. Avin voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti aikuisten kokoontumiset sisätiloissa on sallittu enintään 6 hengen ryhmissä 16.5. saakka.

6.5.2021 11.58