Uutislistaukseen

Kiinnostus kirkkoa kohtaan kasvoi Kouvolassa

Kirkon jäsentietojärjestelmästä on valmistunut koko viime vuotta koskevat alustavat tiedot Kouvolan seurakuntayhtymän jäsenkehityksestä. Seurakuntien tilastotiedot vahvistetaan 1. helmikuuta.

Kastepuuhun kiinnitetään kastetun nimilaatta.

Kaste koetaan yhä merkityksellisenä. Keskuskirkon kastepuuhun kiinnitetään kastettujen nimilaatat. Kuva: Johannes Wiehn.

Kouvolan evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2020 oli 58.766 jäsentä. Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden aikana 1.368 henkilöllä, mikä vastaa 2,3 prosenttia koko Kouvolan alueen jäsenistöstä (2,4 % vuonna 2019). Kirkosta eroaminen väheni Kouvolassa, kun seurakunnan jäsenyydestä luopui 186 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2019.

Kirkosta eroaminen kääntyi laskuun

Jäsenkehitykseen vaikuttavat muun muassa kasteen ja muuton kautta jäseneksi liitettyjen määrä, kuoleman ja muuton kautta jäsenistöstä poistuvien määrä sekä kirkkoon liittyvien ja jäsenyydestä luopuvien määrä.
Kouvolan seurakuntien jäseneksi liittyi vähemmän henkilöitä kuin vuonna 2019. Kirkon jäseniksi Kouvolassa liittyi viime vuonna 210 henkilöä (256 henkilöä vuonna 2019). Liittyjiä oli 46 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kirkosta eroaminen kääntyi Kouvolassa laskuun viime vuonna. Seurakuntien väkiluvun laskusta viime vuonna 705 selittyy kirkosta eroamisilla. (891 eroajaa vuonna 2019).

Kaste koetaan yhä merkityksellisenä

Kastettujen määrä laski hieman. Vuonna 2020 Kouvolan seurakunnissa kastettiin 343 henkilöä, edellisvuonna 400 henkilöä. 
– Viime vuonna syntyvyys laski alustavien tietojen mukaan 91 henkilöllä, mutta kasteiden lukumäärä väheni vain 57, eli näiden lukujen valossa kasteen suhteellinen suosio kasvoi, kertoo rekisteripäällikkö Sirpa Sirén.
Viime vuonna kuolleitten määrä oli edellistä vuotta hieman korkeampi. Vuonna 2020 kuolleita oli 942 jäsentä, kun vuonna 2019 vastaava määrä oli 883 henkilöä.
Muuttoliike verotti jonkin verran edellisvuotta vähemmän jäsenmäärää. Muuttoliikkeen erotuksena Kouvolan seurakuntien väkiluku väheni 283 henkilöllä viime vuonna. Vuonna 2019 vastaava luku oli 373 henkilöä. 
Kouvolan seurakuntayhtymän alueella muuttoliikettä syntyy myös yhtymään kuuluvien seurakuntien välillä. Kouvolassa on viisi evankelis-luterilaista paikallisseurakuntaa, joiden rajat noudattavat vuoden 2008 kuntarajoja. Muutto Kouvolan sisällä yli entisten kuntarajojen merkitsee seurakunnan jäsenelle kotiseurakunnan vaihtumista Kouvolan seurakuntayhtymässä.

Seurakunnan jäsenet mahdollistavat hyvän tekemisen 

Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikankaan mielestä tilastot kertovat miten ylivoimainen enemmistö Kouvolassa asuvista tahtoo olla seurakunnan jäseniä.
– Seurakunnan jäsenet ovat kaupunkimme hyväntekijöitä, jotka mahdollistivat sen, että seurakunnan pystyivät jälleen vuonna 2020 palvelemaan ja tukemaan paikkakuntamme ihmisiä monin tavoin, Ylikangas sanoo.
Hän pohtii, että koronavuosi 2020 tuntui vahvistavan seurakuntien asemaa Kouvolassa. 
– Kirkosta eroaminen oli vähäisempää kuin moniin vuosiin. Vaikka kasteiden määrä väheni syntyvyyden vähenemisestä johtuen, niin syntyneistä lapsista kastamatta jäi vähemmän kuin aikaisempina vuosina. 
Tilastot osoittavat, että Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2020 aikana melko paljon. Ylikankaan mukaan jäsenmäärän väheneminen johtuu siitä, että Kouvolassa kuolleisuus on moninkertainen syntyvyyteen nähden. Myös tappiollinen muuttoliike ja kirkosta eroamiset vaikuttavat vähenemiseen.

"Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen"

Kouvolassa näkyy sama ilmiö kuin muualla Suomessa ja koko läntisessä Euroopassa. Kirkon, kuten muidenkin instituutioiden rooli on vähentynyt. – Varsinkaan nuoret aikuiset eivät enää välttämättä koe tarvitsevansa seurakunnan jäsenyyttä oman hengellisyyden ylläpitämisessä. Ennen kirkkoon kuuluminen oli itsestään selvää, mutta ei enää nykyisin, Ylikangas muistuttaa. 
Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen huolestuttaa Ylikangasta. Jäsenmäärä osaltaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon seurakunnilla on käytettävissään resursseja ihmisten palvelemiseen. 
– Itse vierastan kuitenkin ajatusta, että seurakunnat ryhtyisivät kampanjointiin uusien jäsenten hankkimiseksi. Se, että ihminen haluaa olla seurakunnan jäsen, on todella tärkeä ja merkittävä asia. Kirkon perimmäinen tehtävä ei ole kuitenkaan jäsenhankinta. Eikä kirkon merkitys ole riippuvainen pelkästään jäsenmäärästä. Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä kertoa Jeesuksesta paikkakunnan ihmisille. Kun seurakunnat vievät tätä hyvyyden ja rakkauden sanomaa eteenpäin sanoin ja teoin, niin silloin ihmiset tahtovat olla edelleenkin seurakunnan jäseniä, Kimmo Ylikangas toteaa.

Lähde: Kirkon alustavat jäsentilastot 2020.
 

21.1.2021 13.49