Uutislistaukseen

Soittorinkipalvelu saa hyvää palautetta: ”Hyvä, että meistä pidetään huolta”

Kouvolan kaupungin ”Mitä kuuluu?” -soittoringissä on mukana 55 Kouvolan seurakuntayhtymän työntekijää.

Iäkkäitä ihmisiä kävelyllä.

Kouvolan kaupungin soittorinkipalvelu tavoittaa yli 80-vuotiaita kouvolalaisia.

Mitä Kuuluu? -soittorinkiläisiltä saatu palaute työstä on lähes yksinomaan ollut myönteistä. Puheluun vastanneet henkilöt ovat soittajien mukaan olleet hyvin ilahtuneita kaupungin yhteydenotosta ja siitä, että heidän pärjäämisestään ollaan kiinnostuneita.

”Mitä kuuluu?”-soittoja on 16.4.2020 mennessä toteutunut yhteensä 1157 kpl. Noin 93% puheluun vastanneista on kertonut pärjäävänsä hyvin omassa kodissaan, kerrotaan Kouvolan kaupungin 17.4. julkaisemassa tiedotteessa

Kouvolan kaupunki käynnisti 8.4. yhteistyössä Kymsoten kanssa ”Mitä kuuluu?” -soittorinkipalvelun yli 80-vuotiaille kouvolalaisille. Henkilöitä, jotka eivät ole Kymsoten kotihoidon, asumisen tai muiden palveluiden piirissä, on yhteensä 4517. Puhelujen tarkoituksena on selvittää, onko kotona kaikki hyvin tai onko henkilöllä jonkinlaisen avun tai tuen tarvetta.

Soittoringissä on mukana seurakuntien työntekijöitä

Soittajia soittorinkipalvelussa on yhteensä noin 100. Kouvolan seurakuntayhtymästä tällä hetkellä mukana on 55 soittajaa kaikista viidestä paikallisseurakunnasta. Kaikki soittajat ovat seurakuntayhtymän työntekijöitä, ja mukana on pääasiassa pappeja, diakoneja, kanttoreita sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaisia. Yksi soittajista on vs. diakoni Päivi Koskinen Valkealan seurakunnasta.
- Kokemukset puheluista ovat olleet hyviä. Pääsääntöisesti kaikilla puheluihin vastanneilla on ollut hyvä tilanne. Lapset ja lapsenlapset pitävät huolen isovanhemmistaan. Monen kohdalla tärkeää on ollut myös ystävien ja naapureiden apu. Ainoastaan yhdellä tavoittamallani henkilöllä oli omaiset ja ystävät kauempana, Päivi Koskinen kertoo.
 
- Puhelun alussa kerromme, että soitamme Kouvolan kaupungin ”Mitä kuuluu?” -palvelusta ja esittelemme itsemme, kerromme miksi soitamme ja missä olemme töissä. Tässä vaiheessa monet jo ehtivät vastaamaan, että minä tiedänkin tästä palvelusta.
- Kommentti, "hyvä, että meistä pidetään huolta", kuvaa hyvin tilannetta, Päivi Koskinen kertoo saadusta palautteesta.

Noin kolmannes vastaajista toivoo jatkopuheluita

Puhelun aikana soittaja kysyy, kuinka yli 80-vuotiaan vastaajan arki sujuu ja onko tarvetta jonkinlaiselle tuelle tai avulle, vai selviääkö henkilö omatoimisesti. Puhelun aikana saadut tiedot kirjataan lomakkeelle, jonka soittaja lähettää kaupungille.
- Kysymme, ovatko ystävät tai omaiset olleet yhteydessä, tai onko henkilöllä toivetta mahdollisille liikunta- ja kulttuuripalveluille poikkeustilanteen aikana, kuten kotijumppaohjeille. Muistutamme myös, että kaupungilta ei tulla oven taakse suorittamaan koronamittauksia tai pyytämään rahaa, Päivi Koskinen huomioi ja jatkaa:
- Jokaisen puhelun yhteydessä tiedustelemme, toivooko vastaaja, että kaupungilta ollaan vielä yhteydessä puhelun jälkeen.
Kaupungin tiedotteen mukaan noin kolmannes vastaajista on toivonut vapaaehtoisen tai kaupungin taholta jatkosoittoa poikkeusolojen jatkuessa.

20.4.2020 12.56