Uutislistaukseen

Ohjeistusta hautaan siunaamisten osallistujamäärästä on tarkennettu

Kouvolan seurakuntayhtymä on tarkentanut toimintaohjettaan hautaan siunaamisen saattoväen lukumäärästä. Muutos perustuu piispojen 18.3. seurakunnille antamaan ohjeeseen.

Valkoinen ruumisarkku, jonka päällä on kukkalaite.

Hautaan siunaamisen järjestelyistä sovitaan yhdessä keskustellen papin kanssa.

Piispojen tarkentamassa ohjeistuksessa edelleen korostetaan, että tilaisuudet tulee rajoittaa kymmeneen osanottajaan. Kuitenkin hautaan siunaamisissa vainajan kaikkein lähimmät omaiset voivat olla läsnä sielunhoidollisista syistä, vaikka osallistujien määrä ylittäisikin annetun 10 henkilön rajan. Kouvolan seurakuntayhtymässä poikkeuksista saattoväen määrässä sovitaan tapauskohtaisesti etukäteen siunauksen toimittavan papin kanssa. 

- Haluamme kohdella omaisia tasapuolisesti ja samalla noudattaa saamiamme määräyksiä. Sen lisäksi, että otamme sielunhoidolliset syyt huomioon, meidän tulee myös huomioida saattoväen terveys, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas sanoo.

- Ymmärrämme, että poikkeusjärjestelyt voivat aiheuttaa suurta mielipahaa ja surua, jos kaikki omaiset eivät välttämättä pääse siunaustilaisuuteen hyvästelemään läheistään. Valitettavasti poikkeusolosuhteet kuitenkin edellyttävät poikkeavia järjestelyjä, Ylikangas toteaa.
Omaiset voivat halutessaan itse videoida siunaustilaisuuden, jolloin läheiset ja ystävät voivat seurata tilaisuutta internetyhteyden välityksellä.

Kasteen ja kirkollisen vihkimisen voi toteuttaa seurakunnan tiloissa tai kotona

Myös kaste- ja vihkitilaisuuksien osallistujamäärä on rajoitettu 10 henkeen. Tilaisuuksien käytännön järjestelyistä seurakunta sopii yhdessä perheiden ja vihkiparien kanssa.

Kasteita järjestetään edelleen seurakunnan tiloissa. Kasteen jälkeen vietettäviä kahvitilaisuuksia ei järjestetä seurakunnan tiloissa. Papit voivat edelleen toimittaa kasteen myös kotona. Seurakuntien toive on, että myös kotona järjestettävät kastetilaisuudet olisivat pienimuotoisia.

Kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää seurakunnan kirkossa tai kappelissa. Vihkiminen on mahdollista toteuttaa myös kotona.
Kouvolan seurakuntien tiloissa ei poikkeustilanteen aikana voi järjestää hautaan siunaamisen jälkeen muistotilaisuuksia.

Kaikki kirkollisten toimitusten varaukset hoidetaan Kouvolan seurakuntayhtymän toimitusvarausten yksikön kautta.

Toimitusvaraukset-yksikön yhteystiedot.

19.3.2020 17.23