Uutislistaukseen

Kirkoissa alkaa päivystys, jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään

Kouvolan seurakuntayhtymä on päivittänyt koronatilanteeseen liittyviä toimintaohjeitaan.

Kuvassa henkilö kannettavan tietokoneen ja mobiilikännykän äärellä.

Kirkon verkossa oleva jumalanpalvelus- ja hartausmateriaali on seurakuntalaisten käytettävissä.

Kouvolan seurakuntayhtymä on tänään päivittänyt toimintaohjeensa koronavirustilanteessa. Kouvolan seurakuntien toiminnan yhteiset linjaukset pohjautuvat hallituksen sekä evankelis-luterilaisen kirkon piispojen 16. maaliskuuta antamiin ohjeistuksiin.
- Elämme nyt hyvin poikkeuksellisia aikoja. Erityisesti juuri nyt tarvitaan seurakunnan välittämää viestiä Jumalan huolenpidosta ja rakkaudesta sanoin sekä teoin, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas sanoo.
17. maaliskuuta sovitut toimenpiteet tulevat voimaan heti ja ovat voimassa toistaiseksi. Kaikista muutoksista pyritään kertomaan mahdollisimman ajantasaisesti kouvolalaisille seurakuntayhtymän eri viestintäkanavissa.

Jumalanpalveluksia tulossa verkkoon

Jumalanpalvelukset julkisina tilaisuuksina keskeytetään toistaiseksi, mutta rukous ei lakkaa kirkoissamme. Jumalanpalvelukset lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin.
Jumalanpalveluksia voi seurata myös televisiosta tai radiosta, ja kirkolla on runsaasti erilaista hartausaineistoa verkossa. Lisätietoa jumalanpalveluksesta: www.kouvolanseurakunnat.fi/jumalanpalvelus

Kouvolan kirkoissa alkaa päivystys

Myllykosken, Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan kirkot sekä Kouvolan Keskuskirkko ovat auki sunnuntaisin klo 11-13 yksityistä hiljentymistä ja rukousta varten. 
Elimäen, Myllykosken, Valkealan ja Kuusankosken kirkot ovat avoinna myös arkisin ma-to klo 12-14 ensi viikosta alkaen. Paikalla on pappi tai muu seurakunnan työntekijä henkilökohtaista keskustelua ja sielunhoitoa varten.
Säännöllinen viikkotoiminta Kouvolan seurakunnissa jäi tauolle toistaiseksi maanantaista 16.3. alkaen. Myöskään tapahtumia, retkiä tai leirejä ei järjestetä toistaiseksi. 

Kaste, häät ja hautajaiset toteutetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin

Kaikki kirkolliset toimitukset, eli kasteet, avioliittoon vihkimiset sekä hautaan siunaamiset, toteutetaan poikkeusjärjestelyin. Kouvolan seurakuntien järjestämissä kirkollisissa toimituksissa voi olla paikalla enintään 10 henkilöä. Käytännön järjestelyistä seurakunta sopii yhdessä perheiden ja omaisten kanssa. 
Seurakuntien tiloissa ei poikkeustilanteen aikana voi järjestää muistotilaisuuksia. Aiemmin sovitut muistotilaisuudet voidaan järjestää niin, että niihin osallistuu enintään 10 henkeä.
- Ymmärrämme, että poikkeusjärjestelyt voivat aiheuttaa suurta mielipahaa ja surua, kun esimerkiksi kaikki omaiset eivät välttämättä pääse siunaustilaisuuteen hyvästelemään läheistään. Valitettavasti poikkeusolosuhteet kuitenkin edellyttävät poikkeavia järjestelyjä, kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas sanoo.
Kasteita järjestetään edelleen seurakunnan tiloissa, mutta kasteen jälkeen vietettäviä kahvitilaisuuksia ei voi järjestää. Myös kastetoimituksia koskee 10 hengen osallistujamäärä. Papit voivat edelleen toimittaa kasteen myös kotona. Seurakuntien toive on, että myös kotona järjestettävät kastetilaisuudet olisivat pienimuotoisia.
Myös kirkollinen vihkiminen voidaan järjestää seurakunnan kirkossa tai kappelissa. Vihkitoimitustakin koskee 10 hengen osallistujamäärä.
Toimituksista sekä niihin liittyvistä varauksista voi tiedustella Kouvolan seurakuntayhtymän toimitusvarausten yksiköstä.

Koululaisten iltapäiväkerhojen tilanteesta tiedotetaan huoltajia

Seurakuntien järjestämien koululaisten iltapäiväkerhojen lasten huoltajille lähetetään tiedote iltapäiväkerhojen järjestelyistä.

Muutoksia asiakaspalvelussa – palvelua saa puhelimitse ja sähköpostilla

Kouvolan seurakuntakeskuksessa Savonkadulla toimivat hautaus- ja puistopalvelut, toimitusvarausten yksikkö, aluekeskusrekisteri sekä Kouvolan seurakunnan seurakuntatoimisto palvelevat keskiviikosta 18.3. alkaen vain puhelimitse sekä sähköpostitse koronavirusepidemian vuoksi. Kouvolan seurakuntakeskuksessa toimiva perheasiain neuvottelukeskus vastaanottaa edelleen asiakkaita toimipisteessään.

Anjalankosken, Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntatoimistot avoinna myös asiakaskäynneille

Kouvolan seurakunnan seurakuntatoimisto palvelee 18. maaliskuuta alkaen
puhelimitse sekä sähköpostitse. Anjalankosken, Elimäen, Kuusankosken ja Valkealan seurakuntien seurakuntatoimistot ovat toistaiseksi avoinna myös asiakaskäynneille.

Diakonian vastaanotot ovat avoinna

Diakonian vastaanotot ovat avoinna, vaikka diakonian ryhmät eivät kokoonnu. Myös diakonian järjestämät yhteisruokailut ovat toistaiseksi tauolla. Diakoniasta saa apua ja tukea muun muassa taloudellisissa vaikeuksissa tai jos koronatilanne aiheuttaa syvää huolta. Mahdollisimman suuri osa diakonian asiakaskontakteista pyritään hoitamaan puhelimitse. 

Seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa

- Seurakunnan työntekijät ovat sitä varten, että heidän kanssaan voi keskustella ahdistavista asioista, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas huomioi.
Seurakuntien työntekijät voivat sopia esimerkiksi yksityisehtoollisen viettoja ja seurakuntalaisten tapaamisia normaalisti, huomioiden ohjeet riskiryhmien kohtaamisesta ja hyvästä käsihygieniasta. Työntekijät tavoittaa puhelimitse ja sähköpostitse.

Rippikoulutyö seuraa tilannetta, kevään suuret ryhmäkokoontumiset on peruttu

Kouvolan seurakuntien rippikoulutyö seuraa kirkkohallituksen ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin ohjeistusta. Ennakkoon keväällä järjestettävät suuret ryhmäkokoontumiset perutaan ja ne suoritetaan korvaavilla tehtävillä. Rippikoululaiset ja heidän huoltajansa saavat henkilökohtaista postia rippikouluun liittyen.
 

17.3.2020 20.52