Uutislistaukseen

Jouko Leppänen myös jäseneksi Mikkelin hiippakuntavaltuustoon

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalin tulokset on vahvistettu 17. helmikuuta vaalikokouksissa. Kouvolasta Mikkelin hiippakuntavaltuustoon nousee myös Jouko Leppänen.

Jouko Leppänen.

Jouko Leppänen.

Mikkelin hiippakuntavaltuuston vaalitulosten tarkistuksen yhteydessä havaittiin virhe. Virheen korjauksen jälkeen myös Jouko Leppänen Kouvolasta tuli valituksi maallikkojäsenten listalta Mikkelin hiippakuntavaltuustoon.

Jouko Leppänen oli ehdolla hiippakuntavaltuustoon Yhteistyön kirkko -listalta. Leppänen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä Kouvolan seurakuntaneuvoston jäsen.
Jouko Leppäsen lisäksi Mikkelin hiippakuntavaltuustoon valittiin pappisehdokkaiden listalta toinen kouvolalaisedustaja, Kuusankosken seurakunnan kappalainen Mirva Lehtinen.

Hiippakuntavaltuuston nelivuotinen toimikausi alkaa 1.5.2020. Hiippakuntavaltuustot linjaavat kirkon työtä hiippakunnan tasolla. Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on muun muassa tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Kirkolliskokoukseen valittiin 12 edustajaa Mikkelin hiippakunnasta

Tiistaina 11.2. oli kirkollinen vaalipäivä, kun hiippakunnittain valittiin uudet edustajat kirkolliskokoukseen ja uudet jäsenet hiippakuntavaltuustoihin kaudeksi 2020-2024.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin, jossa muun muassa käsitellään kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta koskevia asioita. Kirkolliskokouksessa on yhteensä 96 edustajaa, joista 32 on pappia ja 64 maallikkoa.

Mikkelin hiippakunnasta valittiin 12 edustajaa kirkolliskokoukseen (4 pappia ja 8 maallikkoa). Hiippakuntavaltuustoon valittiin 7 pappia ja 14 maallikkoa (yhteensä 21 jäsentä). Äänioikeutettuja olivat seurakuntien kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet sekä hiippakunnan papit.

Mikkelin hiippakunnassa maallikkojen äänestysprosentti kirkolliskokousvaalissa oli 88,62 ja pappien 66,11. Hiippakuntavaltuustovaalissa äänioikeutetuista maallikoista äänesti 88,74 % ja papeista 64,25 %.

Kirkolliskokoukseen valittujen keski-ikä on 56,3 vuotta. Nuorin kirkolliskokousedustaja on 38-vuotias ja vanhin 71-vuotias.

Valtaosa Mikkelin hiippakunnan kirkolliskokousedustajista tuli Etelä-Savon tuomiorovastikunnasta (7 edustajaa), Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson rovastikuntien ehdokkaista kirkolliskokoukseen tuli valituksi kummastakin kaksi ja Etelä-Karjalan rovastikunnasta yksi edustaja.

Valittujen sukupuolijakauma on tasainen, 7 naista ja 5 miestä.

Uusia edustajia kirkolliskokoukseen valittujen joukossa on viisi.

Mikkelin hiippakuntavaltuustossa on 16 uutta jäsentä

Uuden hiippakuntavaltuuston jäsenien keski-ikä on 53,9 vuotta. Nuorin jäsen on 25-vuotias, vanhin 74-vuotias.

Päijät-Hämeen rovastikunnasta valtuuston valittiin yhdeksän jäsentä, Etelä-Savon tuomiorovastikunnasta ja Kymenlaakson rovastikunnasta kummastakin viisi ja Etelä-Karjalan rovastikunnasta kaksi jäsentä. Sukupuolijakauma on 11 miestä ja 10 naista.

Mikkelin hiippakunnan hiippakuntavaltuusto sai paljon uusia jäseniä, kun valituista 16 aloittaa hiippakuntavaltuustossa ensimmäisen kautensa.

18.2.2020 14.09