Uutislistaukseen

Mikkelin hiippakunnan piispan vaakunan kuva. Kuvaaja Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki.

Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako muuttuu

16.10.2019 08.44 Mikkelin hiippakunnan piispan vaakuna. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio.

Mikkelin hiippakunnan rovastikuntajako ja rovastikuntien nimet muuttuvat vuoden 2020 alusta.

Mikkelin hiippakuntaan perustetaan neljä rovastikuntaa, joiden alueet noudattavat maakuntarajoja. Mikkelin hiippakunnan uudet rovastikunnat ovat Etelä-Savon tuomiorovastikunta, Etelä-Karjalan rovastikunta, Kymenlaakson rovastikunta ja Päijät-Hämeen rovastikunta.

Uuden rovastikuntajaon taustalla on 1.1.2020 voimaan astuva hiippakuntarajamuutos, jonka myötä Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnat.

Uudistuksen myötä historiaan jäävät Mikkelin tuomiorovastikunta sekä Savonlinnan, Imatran, Kouvolan, Lappeenrannan, Kotkan ja Heinolan rovastikunnat.

Uusien rovastikuntien lääninrovastit nimitetään syksyn aikana

Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu hiippakuntiin, jotka puolestaan on jaettu rovastikuntiin. Rovastikunnallista toimintaa johtaa lääninrovasti, jonka tuomiokapituli nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lääninrovasti toimii tuomiokapitulin ja piispan apuna rovastikunnan kirkollisessa hallinnossa.

Uusien rovastikuntien lääninrovastit nimitetään tämän syksyn aikana.