Uutislistaukseen

Kuusankosken seurakunnan 100-vuotisjuhlamessua vietettiin 9.6.2019

"Kirkon olemassaolo, yhtä hyvin kuin Kuusankosken seurakunnan satavuotinen historia, ovat todisteita Pyhän Hengen toiminnasta", sanoi piispa Seppo Häkkinen juhlamessun saarnassaan. 
Kuusankosken kirkon torni

Saarna seurakunnan 100-vuotisjuhlamessussa 9.6.2019 Kuusankosken kirkossa

Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

    ”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani - mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt.
    Tämän minä olen puhunut teille nyt, kun vielä olen teidän luonanne. Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.
    Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin: minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Jos rakastaisitte minua, te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi. Olen puhunut tästä jo nyt, jotta te uskoisitte, kun se tapahtuu.” (Joh. 14:23-29).

Vietämme tänään helluntaita, kristillisen kirkon syntymäpäivää. Sata vuotta sitten liitettiin Kuusankosken seurakunta kristillisten seurakuntien ketjuun, osaksi Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa ja Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Kuusankosken seurakunnan perustaminen ei sujunut nopeasti eikä ongelmitta. Aloitteen seurakunnan perustamisesta teki Kymiyhtiö vuonna 1915. Vanhat seurakunnat sekä myös tuomiokapituli hangoittelivat vastaan. Lisäksi sisällissota riepotteli paikkakuntaa kovin kourin. Senaatin jo vuonna 1917 tekemä seurakunnan perustamispäätös päästiin toteuttamaan vasta ensimmäisenä päivänä toukokuuta 1919.

Sata vuotta Kuusankosken seurakunta on hoitanut sille uskottua tehtävää tällä paikkakunnalla. Helluntain evankeliumissa Jeesus evästää kirkkoaan, siis myös tätä seurakuntaa, kolmella tärkeällä asialla.

Ensinnä Jeesus sanoo: "Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani.” Jeesuksen seuraaminen merkitsee hänen sanansa noudattamista. Jeesuksen sanat on talletettu meille Raamatussa. Se on kirkkomme perusta ja uskomme pohja. Sen punaisena lankana on evankeliumi, sanoma Jumalan rakkaudesta. Se on voima, joka on muuttanut tämän maailman. Siksi on erityisen tärkeää, että Raamattua pidetään esillä ja tarjolla, että sitä käännetään yhä uusille kielille, että sitä luetaan, julistetaan ja opetetaan.

Nykyisin kuulee usein Raamattua nimiteltävän satukirjaksi tai muinaisten paimentolaisten tarukokoelmaksi. Kuitenkin tämän kirjan seurauksena maassamme on esimerkiksi nykyisenkaltainen terveydenhuolto ja sosiaaliturva, koululaitos ja oikeusjärjestelmä.

”Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani.” Jeesuksen sanojen noudattaminen johtaa ihmisen lähimmäisen rinnalle. Uskosta Jumalaan avautuu aina rakkaus lähimmäiseen ja vastuu Jumalan luomasta maailmasta. Tehtävämme on viedä sanomaa Jumalan rakkaudesta eteenpäin kaikkialle maailmaan. Kirkkoherra Kimmo Ylikangas pohti viisaasti Kotimaa-lehden haastattelussa muuttuvan ajan haasteiden kohtaamista. Hän korosti seurakunnan perustehtävän hoitamista: ”kertoa kaikille Jeesuksesta, joka vie meidät taivaaseen”. (Kotimaa 9.5.2019).

Evankeliumia Jumalan pelastusteosta on välitettävä sanoin ja teoin. Rakkaus Jeesukseen merkitsee rakkauden tekoja lähimmäisten hyväksi, erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Jeesuksen sanojen noudattaminen merkitsee myös toimintaa oikeudenmukaisen maailman puolesta. Se johtaa lisäksi vaalimaan luomakunnan eheyttä ja tulevaisuutta. Tässä on Jeesuksen tehtäväksianto Kuusankosken seurakunnan alkavalle toiselle satavuodelle!

Toiseksi Jeesus sanoo: ”Puolustaja, Pyhä Henki … opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” Helluntai on Pyhän Hengen vuodattamisen juhla. Ilman Pyhää Henkeä ei Raamattua voi ymmärtää. Ilman Häntä emme voi emmekä kykene noudattamaan Jeesuksen sanaa. Ilman Pyhää Henkeä ei ole seurakuntaa eikä kirkkoa. Siksi Pyhä Henki opettaa meitä ja palauttaa jatkuvasti mieleemme, mitä Jeesus on opettanut.

Jeesus opettaa, että Pyhä Henki on puolustaja. Uuden testamentin kielessä puolustaja (kreikan parakletos) merkitsee luokse tai avuksi kutsuttua, puolestapuhujaa, puolustajaa, auttajaa. Kun tunnemme oman heikkoutemme ja vajavaisuutemme kristittynä, voimme muistaa meillä olevan puolustajan. Auttajanamme on Pyhä Henki. Yhtä hyvin kaiken kirkkoa kohtaavan arvostelun ja seurakunnan elämää koskevan kritiikin keskellä on hyvä muistaa, että meillä on puolustaja. Emme ole yksin.

Kuusankosken ensimmäisenä pappina toiminut Sigfrid Sirenius on todennut, että ”kristillinen kirkko on näet ihmeellinen yhteisö. Historia ei tunne ainoatakaan muuta inhimillistä järjestöä, joka olisi sillä tavoin kestänyt historian myrskyt kuin kristillinen kirkko on ne kestänyt. Mutta vielä ihmeellisempää kuin tämä aikaa uhmaava kestävyys on se, että kristillinen kirkko on läpikäynyt ja voittanut ne syvän alennuksen, harhateitten ja rappeutumisen ajat, joita kirkon historia tuntee ja joiden vallitessa Kristuksen sytyttämä totuuden valo monesti on näyttänyt tyystin sammuneen.” (Sigfrid Sirenius, Kirkko ajan vaiheissa, 1958, s 59). Kirkon olemassaolo, yhtä hyvin kuin Kuusankosken seurakunnan satavuotinen historia, ovat todisteita Pyhän Hengen toiminnasta. Kirkon työ ei ole loppujen lopuksi meidän varassamme. Kuusankosken seurakunnan elämä ja tulevaisuus on sen varassa, että Pyhä Henki on tehnyt ja yhä tekee työtään tässä seurakunnassa.

Kolmanneksi Jeesus sanoo: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

”Jumalan sanana Raamattu tutkii ja koettelee meitä paljastaen itsekkyytemme ja epäuskomme. Se näyttää peilin tavoin, millaisia todella olemme. Samalla se kääntää katseemme Vapahtajaan, joka on tehnyt puolestamme sen, mihin emme itse kykene. Kristus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on avain Raamatun ymmärtämiseen. Koska emme voi rakentaa elämäämme omaan varaamme, meidän on yhä uudelleen turvauduttava Jumalan sanan lupauksiin. Kun luemme ja kuulemme Jumalan sanaa, Pyhä Henki sytyttää meihin uuden luottamuksen ja rohkeuden.” (Katekismus 40).

Katekismuksen teksti on kuin suoraan selitystä helluntain evankeliumitekstille. Niin kirkko kuin kristitty on usein ristitulessa. Yhtäältä oma itsekkyys ja epäusko piinaa. Monet puutteet ovatkin ilmeiset. Toisaalta ulkopuolelta tulee arvostelua ja syytöstä, syystä ja syyttä. Vajavaisuus näkyy. Tällaisessa tilanteessa Raamattu Jumalan sanana toimii kahdella tavalla. Se paljastaa, millaisia olemme. Samalla se tuo esiin Jeesuksen Kristuksen ja kaiken sen, mitä hän on puolestamme tehnyt.

Tänään helluntaina Jeesuksen lupaus rohkaisee. Sen varassa voimme hyvillä mielin elää hänen ominaan tässä maailmassa. Jeesuksen lupaukseen luottaen Kuusankosken seurakunnassa voidaan tehdä työtä rohkeasti tämän ajan keskellä. Meillä ei ole mitään syytä alistumiseen tai pelkoon. Päinvastoin seurakunnalla on tulevaisuus, sillä sen Herra itse lupaa: ”Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”

Seppo Häkkinen
Mikkelin hiippakunnan piispa

9.6.2019 14.38