Uutislistaukseen

Yhteinen kirkkovaltuusto 14.2.2019: Myllykosken kirkon laajennuksen suunnitelma muokataan

Myllykosken kirkon laajennuksen suunnittelukilpailun vuonna 2016 voitti työ nimeltä Triadi. Kuva: Arkkiteht...

Myllykosken kirkon laajennuksen suunnittelukilpailun vuonna 2016 voitti työ nimeltä Triadi. Kuva: Arkkitehtitoimisto Opus Oy.

Myllykosken kirkon laajennuksen toteutuksesta äänestettiin Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Kuusankoskella 14. helmikuuta. Kokouksessa tuli vastaesitys yhteisen kirkkoneuvoston pohjaesitykseen. Vastaehdotuksen mukaan Myllykosken kirkon laajennusta tulisi edistää nykyisellä suunnitelmalla ja siitä saaduilla urakkatarjouksilla. Tämä vaihtoehto edellyttäisi, että kirkkovaltuusto myöntää laajennushankkeelle lisämäärärahan. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 41-9.

Suunnitelma toteutetaan myönnetyn määrärahan puitteissa

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että Myllykosken kirkon laajennuksen toteutus keskeytetään ja kaikki saadut urakkatarjoukset hylätään. Myllykosken kirkon laajennuksen suunnitelmia muokataan siten, että rakennushanke voidaan toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.10.2018 hyväksymän kustannusarvion puitteissa. Laajennukselle on myönnetty 2,9 miljoonan euron määräraha.

Kirkon laajennuksen suunnittelijat, suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat samassa kokoonpanossa kuin aiemmin.

"Seurakuntaelämä Myllykoskella sopeutuu tehtyyn päätökseen"

Hankkeen suunnittelu uudelleen sekä siihen liittyvät päätöksenteko ja lupahakemukset siirtävät hankkeen toteutusta noin vuodella eteenpäin. Laajennuksen rakentaminen alkaisi todennäköisesti vuonna 2020.

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra Eija Murto on tyytyväinen, että hanke tullaan joka tapauksessa toteuttamaan.
– Hankkeen viivästyminen on valitettavaa, mutta seurakuntaelämä pystyy sopeutumaan siihen. Toistaiseksi Myllykoskella Anjalankosken seurakunnan toiminta jatkuu väistötiloissa seurakuntakodilla Paperitehtaantiellä.

Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat verkossa.

14.2.2019 19.33