Uutislistaukseen

Valkealan seurakuntaan haetaan uutta kirkkoherraa

Valkealan kirkon alttari.

Kouvolan seurakuntayhtymään kuuluvassa Valkealan seurakunnassa on parhaillaan avoinna haku kirkkoherran virkaan. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on julistanut haettavaksi Valkealan kirkkoherran viran 29.6.2018 klo 15 mennessä. Vaalipäivä on helmikuussa 2019. Vaalitapa on välitön vaali, jossa kirkkoherran valinnan suorittavat Valkealan seurakunnan jäsenet.

Kirkkoherran virka tuli avoimeksi, kun virassa ollut Marko Marttila valittiin hiippakuntadekaaniksi Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituliin.

Kirkkoherranvaaliin asetetaan enintään kolme ehdokasta

– Toivomme, että virkaan tulisi runsaasti hakijoita, Valkealan seurakunnan vt. kirkkoherra Merja Larvi sanoo. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli asettaa virkaa hakeneista enintään kolme vaalisijoille kirkkoherranvaalissa. Ehdokkaiden asettaminen vaalisijoille tapahtuu kapitulin haastattelujen perusteella. Kelpoisuuspäätös ja vaalisijoille asettaminen tapahtuu tuomiokapitulissa arviolta syyskuun puolivälin jälkeen.

– Nyt kun Valkealan seurakuntalaisille tulee mahdollisuus äänestää välittömässä vaalissa, odotamme hyvää äänestysvilkkautta kirkkoherranvaalissa, Merja Larvi toteaa.

Äänioikeutettuja ovat 18-vuotiaat seurakunnan jäsenet

Kirkkoherran välitön vaali toimitetaan samojen vaaleja koskevien yleisperiaatteiden mukaan kuin seurakuntavaalit. Vaalin toimittaminen on seurakunnan vaalilautakunnan vastuulla.

Äänioikeus Valkealan kirkkoherran välittömässä vaalissa on viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 18 vuotta täyttävällä kirkon jäsenellä, joka on Valkealan seurakunnan jäsen.

 

Kuva: Kouvolan kameraseura. Kuvassa Valkealan kirkon alttari.

8.6.2018 15.21